Hem

Telepatiövningstips ESP-övning, Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 726, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/oevning/gtn.html
är en sorts ESP-övning och Instruktion

I grunden är det egentligen bara att försöka ihärdigt med gott mod och fortsätta försöka helalivet igenom!

Alias: telepatiövningstips

normal

Jonas Liljegren, 23 Nov 93 22:39:37

""[ Följande är toeretiska spekulationer. Jag har inga erfarenheter eller bevis för att det här fungerar.]

I grunden är det egentligen bara att försöka ihärdigt med gott mod och fortsätta försöka hela livet igenom!

Grunden för att kontrollera sina mentala förmågor är meditation. Som övning kan du träna dig på att hålla kvar en viss tanke / bild i huvudet under meditation i exempelvis tio minuter.

Varje gång du ska tala till/med någon. Tänk på att alltid först mentalt försöka upprätta en telepatisk kontakt. Detta sker så gott som spontant vid ögonkontakt om man inte värjer sig för det som händer då. Sedan kan du öva att under denna kontakt tänka klara tankar / bilder och så att säga bara fylla i lite grann med stödord under samtalet. Vad jag menar är att man vid alla samtal normalt lämnar ute många saker i kommunikationen som antags vara underförstådda. När ni har fått telepaytisk kontakt med varandra så tänker ni i mycket lika tankebanor och kan lämna ute ännu mycket mera.

Att skicka telepatiska meddelanden till icke närvarande människor är något annat och kräver en lite annorlunda teknik. Kort sagt går den ut på att du under meditation föreställer dig att du befinner dig vid åersonen i fråga för att på plats ge det korta enkla meddelandet till henne / honom. Få denna bild så tydlig och total som möjligt. Efter detta övertygar du dig djälv med lugn att meddelandet är överfört. Efter detta så ska du inte tänka mer på saken. Fortsätter du tänka på saken så rör du bara till det i den process du startat.


normal

Hur kan man lära sig att använda magi/psi praktiskt... Det gör vi alla dagligen helt omedvetet. Särsklit när vi har flyt. Men allt är en fråga om medel i proportion till ändamål. Många tänker sig fysiska manifestationer, men detta är inte magins primära verkningsområde. Magins funktion är snarare att påverka befintliga kraftbalanser så att i slutändan vanliga fyskiska krafter utför det man ville. Då blir det samtidigt svårt att övertyga att det verkligen var magi bakom. I alla fall i vår anti-magiska kulturvärld. (Situationen är något omvänd i kulturmiljöer som accepterar magi när man visar något teknologiskt.)

Svårigheten är faktiskt inte att använda magi/psi praktiskt egentligen, det är en inneboende egenskap, utan i att övervinna den mentala slapphet som vi alla låtit oss själva ha. (Varför bära en massa kunskap i huvudet när man kan slå upp allt? Varför kunna räkna i huvudet när man har små elektroniska dosor? Osv. Men då har vi inte heller övat upp den inre disciplin som behövs för att medvetet agera magiskt.) Om du kan sätta dig i stillhet någonstans och i detalj korrekt visualisera exakt hur t ex en väns rum (eller varför inte ditt eget!) ser ut (såsom du såg det senast), då bör du även medvetet kunna använda magi/psi tillförlitligt.