Hem

Makro-PK Psykokinesi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 219, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/makro-pk.html
är Upplevbart , Trobart , Praktiserbart och Psykokinesi

PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.

Alias: macro-pk och makro-pk

normal

Psychokinesis and the Unseen World

Macro-PK involves the movement of stable. normally unmoving objects by mental effort. Related phenomena include poltergeist activity, materializations and dematerializations, teleportation, and levitation. Although an impressive amount of evidence for such phenomena has been gathered by investigators over the past one hundred and fifty years (Inglis, 1984, 1992: Milton 1994), macro-PK is a taboo area, and attracts little interest, despite - or perhaps because of - its potential to overthrow the current materialistic paradigm and revolutionize science. Such phenomena clearly involve far more than altering the probabilistic behavior of atomic particles, and could be regarded as evidence for forces, states of matter, and non-physical living entities currently unknown to science. Confirmation that such things exist would provide a further indication that within the all-embracing unity of nature there is endless diversity.

Tankekraft på köksbänken

Många påståenden om mystisk tankekraft handlar om att förflytta föremal. Den vänstra bilden är hämtad från en bok av den tyske läkaren A von Schrenck-Notzing år 1920. Den visar polskan Stanislawa Tmoczyk, som kunde flytta olika småföremål utan att röra vid dem, och rentav som här få en kula att sväva fritt i luften.

Den högra bilden visar Nina Kulagina, en rysk kvinna som blev berömd på 1960-talet för sin förmåga att flytta föremål på ett bord utan att röra vid dem. Hon fick flera efterföljare, bl a amerikanskan Felicia Parise.

Parapsykologen Charles Honorton studerade Parise, och förklarade att hennes förmåga var äkta. Han filmade också hur hon flyttade en tom läkemedelsburk av plast tvärs över en köksbänk utan att röra vid den. Den rörde sig, stående upprätt, med ryckiga rörelser bort från henne.

Jag undersökte bänken, förklarade dr Honorton i en tidningsintervju. Jag tog nästan sönder den för att försäkra mig om att det inte fanns något mekaniskt hjälpmedel som hon kunde ha använt för att flytta flaskan. Men jag fann inget. Jag t o m kontrollerade om ytan lutade. Jag fann en svag lutning - men flaskan hade faktiskt rört sig i uppförssluttning.

Schrenck-Notzing gjorde också en fotografisk förstoring, som han återgav i sin bok. Där kan man skönja tunna linjer som han kallade organiska kraftlinjer som utgår från den mediala organismen. Han var så inställd på att det var ett övernaturligt fenomen han studerade att han utan vidare förkastade teorin att det rörde sig om tunna trådar som Stanislawa smugglat in.

De ryckiga rörelser som Honorton beskrev ger anledning att tro att Felicia Parise också använde sig av trådar. Om man provar att flytta ett föremål med en tunn tråd, kommer den att röra sig på just detta sätt.

Idag finns det bättre trådar att tillgå för detta ändamål än på Stanislawas tid. Trollkonstnärer brukar använda nylontrådar som är så tunna att de inte ens går att se i fullt dagsljus. Sådana trådar kan man köpa, eller också tillverka dem själv genom att splittra en tråd från en damstrumpa.

Om man drar ett föremål mot sig med en osynlig tråd, misstänker åskådaren lätt att man har en tråd. Metoden blir mycket svårare att genomskåda om man riggar tråden så att man kan använda den till att föra ett föremål bort från sig. Med träning kan man t o m använda osynlig tråd för att flytta föremål som ligger under ett uppochnedvänt glas. Man drar helt enkelt tråden under glaset.

Det finns åtskilliga andra metoder att flytta föremål på ett till synes mystiskt sätt. Man kan t ex träna sig att omärkligt blåsa välriktade luftstrålar. Man kan använda magneter eller elektrostatiska krafter. En skicklig trollkonstnär har också andra metoder än dessa på sin repertoar.

Varken Stanislawa, Nina, Felicia eller någon av deras kolleger har utfört sina konster under kompetent kontroll mot trollerimetoder. Därför finns det ingen anledning att tillskriva dem någon övernaturlig förmåga.


normal

Researchers are now beginning to understand some of the psychological processes at work, of wich the following are the most important:

1. The point of concentration must be on the end result, not on the process by which that result is achieved. Thus, it has been found that the actual complexity of the process is entirerly irrelevant; one merely has to be aware of the effect one wishes to achieve.
2. One must not be too serious, too ego-involved in the task. A light-hearted fun approach works wonders.
3. PK seems to happen after one has finished trying! This is known as the release-of-effort effect and has a certain mischievous quality to it.
4. It helps to work in a group, so that one does not feel threatened by what is happening and the thought that it is oneself who is lifting the table, or whatever the task is. This does not seem to be important with very small-scale effects such as influencing the growth of seeds, since these effects tends to occur over a period of time after the, for example, healing session.