Hem

Metallböjning Makro-PK

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 234, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/metallboejning.html
är en sorts Makro-PK

Att genom psykokinesi böja metallföremål

Alias: böja skedar med tankens hjälp, mental bending, metallböjning, skedböjning och sponbending

normal

Skedböjning - på avstånd

Uri Gellers huvudnummer är att böja olika metallföremål, främst skedar och nycklar. Han har t o m för vana att böja föremål som han inte alls får chansen att hantera. Det gäller t ex nycklar som publiken har kvar i sina fickor och handväskor. Många av hans åskådare har förbluffade tagit fram sina nyckelknippen och funnit att en av deras nycklar fått sig en knyck.

Med lika stor framgång har han böjt skedar och köksredskap i TV-tittarnas hem. Åtskilliga TVföretag har blivit nedringda av människor som berättat om böjda föremal de hittat efter att Geller framträtt. En kvinna framträdde efter Uri Gellers TV-framträdande i Sverige 1974 och sa: Allt silver vi hade framme under TV-programmet blev mjukt. Kvällstidningarna fick hundratals samtal om liknande erfarenheter.

Många människor har, utan att veta om det, nycklar som är nagot böjda. Den amerikanske trollkonstnären James Randi har tagit upp nyckelböjning pa avstånd pa sin repertoar, och konstaterat att ungefär en tiondel av publiken pa hans föreställningar har böjda nycklar som de tidigare inte var medvetna om. Detta räcker mer än väl för att fa en god effekt, om den mystiska tankekraften utövas pa ett suggestivt sätt.

Förklaringen till de böjda skedarna i hemmen är vanligtvis densamma. Den amerikanske trollkonstnären Milbourne Christopher fick till stand samma fenomen som Geller, och varken han själv eller veterligen nagon annan trodde att Christopher hade nagra övernaturliga krafter.

En kvinna ringde till Mike Levine vid KDKA-Radio för att rapportera att när jag sa 'böj', blev hennes farmors bröllopsring av guld rund igen. Den hade varit tillbuktad i aratal.

Fram till nu har jag utlöst 'fenomen' i mer än tusen hem. Vid början av varje show säger jag bestämt ifran att jag inte är något medium och att jag inte har nagra övernaturliga krafter.


normal

Nyckelböjning på nära håll

Den kanske mest suggestiva av alla Gellers metoder är att låta någon ur publiken känna hur ett metallföremål liksom hoppar i handen när det böjs. Läkaren Andrew Weil har beskrivit detta:

Jag tog av min livrem och lade det stora mässingsspännet i min handflata ovanpå de tre nycklarna och kniven och kedjan. Jag täckte högen med min andra hand. Uri lade sin hand ovanpå. Ytterligare intensiv koncentration. Plötsligt kände jag en tydlig bultning i min hand, som om en liten groda sparkades. Jag berättade det för honom. 'Gjorde du?' frågade han ivrigt och öppnade mina händer. Jag kunde inte se någon förändring i spännet. Han drog ut en lång stålnyckel och utropade: 'Den är böjd, ja den är böjd! Ser du?' Jag såg inte först. Men sedan såg jag en liten böjning. Det var mycket spännande. Uri la nyckeln på bordet för att kontrollera. Ja, den var definitivt böjd.

Geller kan framkalla samma fenomen också hos en person som inte har något annat föremål än en enda nyckel i handen.

Om man lägger en nyckel tvärsöver handflatan och sedan knyter handen hårt utan att böja de yttersta fingerlederna, är chansen stor att man far känna sin egen puls på ett överraskande sätt. Effekten varierar mellan olika personer, och man kan behöva prova sig fram innan man hittar rätt sätt att placera nycklar och fingrar. För Gellers del räcker det emellertid att tricket fungerar hos en del av de personer han prövar det pa, eftersom han inte annonserar i förväg att de ska känna nyckeln hoppa.

Naturligtvis böjer han nyckeln antingen i samband med att han lägger den i handen eller genast då han tagit bort den.

En viktig del av förklaringen till Gellers böjtrick - liksom till mycket annat trolleri - är att fenomenet äger rum vid ett annat tillfälle än publiken tror. Detta är anledningen till att Geller aldrig böjer föremål av t ex trä eller plast, som skulle kunna knaka vid olämpliga tillfällen.

Med träning kan man lära sig att blixtsnabbt böja en nyckel t ex genom att stoppa in den i hålet på en annan nyckel eller genom att lägga den på kors över en annan nyckel på bordet och trycka till. I regel utför Geller denna manöver omedelbart innan han lägger nycklarna i åskådarens hand, där det heter att den ska böjas.

Geller använder också en lång rad andra metoder för att åstadkomma sina böjningar. Så t ex byter han ibland ut skedar mot andra som är preparerade och därför lättböjda. Han har aldrig gjort något som inte trollkonstnärer kan förklara och upprepa med illusionsmetoder. Det finns därför ingen anledning att tilltro honom någon annan förmåga än den skicklige trollkonstnärens - vilket för den delen inte är så litet.

Den gamla föreställningen att man kan påverka omgivningen med ren tankekraft är mycket seglivad. Men trots alla ansträngningar har inget vetenskapligt hållbart bevis kommit fram för att det skulle vara möjligt. Vi gör därför klokast i att utgå från att varken önsketankar eller magiska symbolhandlingar är verkningsfulla.