Hem

Två i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86824, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

En händelse som leder till en fysisk förändring

Alias: two of pentacles, två av brickor, två brickor, två i brickor och två i mynt

normal

Två i Pentagram

Två i Pentagram symboliserar en fysisk förändring, kompromisser eller en separation från någonting fysiskt.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Bandet mellan de båda pentagrammen symboliserar balansen mellan det inre och de yttre.

Tvåorna representerar det hela som går itu, månen, drottningen, silver, Yin, det feminina, dualiteten, motsatsernas balansering i harmoni, liv och död, tröskeln mellan olika världar, fred, union, relationer, speglingar, ekon, kompromisser, att fatta beslut, urskiljning, möte, du och jag, men också något helt som går sönder, konflikt, krig, splittring och separation.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.