Hem

Åtta i Stavar Stav-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 574, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/stav_08.html
är Stav-sviten

Att koncentrera sin energi på det som är viktigt

Alias: åtta av stavar

normal

Rider deck

Översatt av Jonas Liljegren

Kortet representerar rörelse genom det orörliga - stavar flygande genom ett öppet landskap.

Symboliserar: Aktiviteter i föredrag, vägen av en sådan aktivitet, snabbhet, som snabbheten hos en express budbärare; stor hast, stort hopp, skyndande till ett slut som lovar försäkrad lycka.; Vanligtvis, det som är i rörelse; också kärlekspilar.

Omvänd: Avundsjukans pilar, inre strid, samvetets strängar, tvistesaker.


normal

Åtta i Stavar

Åtta i Stavar symboliserar viljestyrka, ambition, självsäkerhet, stolthet och att ett livsmål förverkligas, men kan också symbolisera verklighetsflykt och stress.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Det här är ett av få kort som det inte är någon människa eller djur på, utan bara åtta stavar som flyger genom luften, vilket kan tolkas som att man ska rikta sin energi på det som är viktigt just nu.

Åttorna representerar självförverkligande, målmedvetenhet, ihärdighet, fokusering, balans i de åtta kardinala riktningarna (öster, väster, söder, norr, SV, NV, NO och SV) livsmål, kraft, mod och styrka att uttrycka sin åsikt, men också kontroll, envishet, blockering och låsningar.

Stavarna är förknippade med elementet eld eftersom det handlar om energi och kraft; en symbol för handling och rörelse.
De symboliserar livsglädje i alla dess former; passion, sexualitet, kreativitet, optimism, intuition, vilja, impulsivitet, kultur, att se mönster, anden, själen, det sjätte sinnet, lust, motivation, projekt, engagemang och den egna identiteten.
Med Stavarna hyllar vi glädjen till livet och förtroendet vi känner gentemot andra människor, men kan också stå för risktagande, otålighet, stress och utbrändhet.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.