Hem

Siffror enligt Tarot

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 149159, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna

Siffrornas betydelse i Tarot-leken

Alias: siffra enligt tarot och siffror enligt tarot

normal

Siffrornas betydelse

Nollan är den stora universiella Anden, allt och inget, gränslöshet och evighet, den kosmiska energin och den stora tystnaden, men också tillståndet av död under vilket livet omvandlas.

Ettorna representerar helheten, solen, kungen, guldet, Yang, det maskulina, ledarskap, 100 %, ny början, alltet, full enhet, självtillit, dominans, vilja, oberoende, kraft och styrka, men också egoism och trångsynthet.

Tvåorna representerar det hela som går itu, månen, drottningen, silver, Yin, det feminina, dualiteten, motsatsernas balansering i harmoni, liv och död, tröskeln mellan olika världar, fred, union, relationer, speglingar, ekon, kompromisser, att fatta beslut, urskiljning, möte, du och jag, men också något helt som går sönder, konflikt, krig, splittring och separation.

Treorna representerar motsatsernas förening, gudarnas tal, himlen, livet, lycka, tur, sammansmältning, syntes, uttryck, växande, skapandet, månens tre ansikten (ny, full och nedan) expansion, optimism och dynamik, men också negativ utveckling i form av en ond spiral.

Fyrorna representerar den fysiska världen, de fyra elementen (luft, eld, vatten och jord), de fyra psykologiska typerna (förnimmelse, känsla, tanke och intuition), soliditet, manifestation, stabilitet, trygghet, ordning och helhet, samling, skydd, gränser, harmoni, principer, struktur, överensstämmelser och grundform, men också makt, tröghet, isolering, inskränkthet, förtryck och att man inte ser omgivningen..

Femmorna representerar det mänskliga, utmaningar, kunskapssökande, människans ande, spränga gränser, tiden, nyfikenhet, frihet och äventyr, men också en vilja med diffusa mål, ofrivillig förändring, uppbrott ur stabiliteten, osäkerhet, kaos, stress, rastlöshet, förvirring, brister, förlust, konflikt och att förlora kontrollen.

Sexorna står för motsatsernas dragningskraft, naturens strävan efter harmoni, skönhet, kärlek, trofasthet, ansvar, kultur, förälskelse, rymdens sex riktningar (öster, väster, söder, norr, uppåt och nedåt), att ge och ta, gemenskap, samarbete, solidaritet, grupptillhörighet och kamratskap, men också grupptryck, beroende och risken att bli utnyttjad.

Sjuorna representerar människans tal; att ta hissen ner till jagets innersta sanning, självförtroende, introspektion, analys, existentiella frågor, esoterik, mystik, motsatsernas förening (den mellan kropp och ande) och chakrana, men också perfektionism och självkritik.

Åttorna representerar självförverkligande, målmedvetenhet, ihärdighet, fokusering, balans i de åtta kardinala riktningarna (öster, väster, söder, norr, SV, NV, NO och SV) livsmål, kraft, mod och styrka att uttrycka sin åsikt, men också kontroll, envishet, blockering och låsningar.

Niorna representerar kosmisk medvetenhet, självsäkerhet och komplexfri, gränslöshet, frihet, empati, förnöjsamhet, generositet, visdom, filosofi, njutning, tillfredsställelse och ödmjukhet; att kunna offra sig för något som är större än en själv, men också risken att förlora sig själv eller bli psykiskt sjuk.

Tiorna står för summering, sammanfattning, optimal fullbordan, avslut och död, men också återvändandet till en enhet och löftet om förnyelse i och med att det gamla dör (1+0).

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.