Hem

Hebreisk Numerologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 574572, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Ett numerologisystem

Alias: hebreiska numerologiska systemet och hebreisk numerologi

normal

Det hebreiska numerologiska systermet ser ut så här:
1: A; I; Q; J; Y
2: B; K; R
3: C; G; L; S
4: D; M; T
5: E; H; N
6: U; V; W; X
7: O; Z
8: F; P

Bokstäverna Å;Ä;Ö kan läggas under siffrorna 1 & 7

Det räknas sedan liknande:
Om du heter Pelle Jönsson ser din tabell ut så som följande: Pelle; 8+5+3+3+5=24 Örjansson; 7+2+1+1+5+3+3+7+5=34 / 24+34=58 / 5+8=13 / om ditt namn blir högre än 10 så fortsätt uträkningen så här: det sista svaret (i detta fall 13) räknar man ihop (1+3=4) och det är svaret.

Utförligare tabell om de olika talen:
1: Har en dominant personlighet, en så kallad 'ledartyp'. Ettor är pionjärer, uppfinnare och folk som drar riktlinjer för andra. Men de sätter ofta sina planer i verket utan någon större hänsyn till de närmaste som kommer att påverkas av dem. De en en tendens att dominera alla de träffar, de har sällan några nära vänner och ibland, trots sin självsäkerhet, mycket ensamma.

2: De är klassade av den moderna numerologin som passiva, mottagliga varelser. Tvåor är stillsamma och saknar ambition; de är snälla, vänliga, ordentliga och samvetsgranna människor. Sin vilja driver de emellertid ofta igenom, men då sker det med mild övertalning och inte med våld. De visar en belägenhet att tveka i olika sammanhang, att skapa problem genom att skjuta upp sina beslut, den egenskapen kan skapa trassel för dem.

3: De är en av de mest extroverta och står för intelligenta, kreativa och kvicka människor som i allmänhet har lätt att få vänner och förefaller lyckas med allting de sysslar med. Treorna är stolta och ambitiösa och tycker om att roa sig; deras stora svaghet är oförmågan att ta saker och ting, idéer och människor, på allvar särskilt länge åt gången.

4: De är som tvåan, står för pålitliga människor med båda fötterna på jorden. De är födda organisatörer. De är inte så snabba som ettorna och treorna, men den bristen kompenseras av rättrådighet, noggrannhet och sinne för detaljer. De kan också drabbas av plötsliga, oförklariga vredesutbrott eller depressioner, vilket hos föredömligt lugna människor gör ett egendomligt intryck. Traditionellt så betraktas fyror som ett oturstal, det verkar som de framgångar som fyrorna lyckas med ofta får stå dem dyrt.

5: De är klipska, snabbtänkta, begåvade och otåliga människor. De drar växlar på sina nerver och älskar att träffa nya människor och uppleva nya saker. De är ofta fysiskt tilldragande med tämligen flyktiga och de avskyr att binda sig. Femman står för erotik (eftersom talet för ordet sex också blir 5; 3+5+6=14 1+4=5) och femmorna har ofta ett omväxlande och spännande, stundtals även problematiskt, kärleksliv. Den sexuella sidan av deras natur kan gå till överdrift och yttra sig i from av exesser eller perversioner.

6: De är de lyckligaste i hela det nummerologiska systemet. De är glada, lugna, välbalanserade och hemkära personer. De är ömsinta, lojala, hederliga och ansvarsfulla. De saknar inte heller kreativitet: många av dem lyckas med scenisk framträdande. Avigsidan av deras personlighet är deras benägenhet för fjäsk, fåfänga och självgodhet.

7: Ensamvargens nummer; den introverte forskarens, filosofens, mystikerns och ockultistens nummer. Dessa människor har en benägenhet att dra sig undan från det sjudande livet och nöja sig med att observera det. De är värdiga, behärskade och reserverade. Matriell välfärd bryr de sig inte ofta om, men trots sitt utåt sett avståndstagande och högdragna sätt får de ofta lojala vänner. Trots sin exellenta begåvning har de ofta förvånansvärt svårt att klä sina tankar med ord och kan t.o.m. avstå att diskutera med någon om de tycker att man angriper deras idéer.

8: De har matriell framgång och människor med denna siffra är ofta framgångsrika affärsmän, politiker eller jurister. Emellertid är deras framgång ett resultat av mycket hårt arbete som ofta görs på bekostnad av deras varmare, mera männskliga sidor. De ger ofta intyck av att vara hårda, egocentriska och näriga. Men under den osympatiska ytan kan det emellertid finnas ett charmerande oansvarigt drag som väcker andras människors förtjusning.

9: Det står för största möjliga intellektuella och andliga begåvning. Personer med detta tal är idealister, romantiker och visionärer- poeter, missionärer, religösa ledare och lärare, och lysande vetenskapsmän. Deras förnämsta gåvor är deras osjälviskhet, självdiciplin och beslutsamhet. Deras idealism omfattar hela mänskligheten som helhet, i vardagslivet kan det tänkas att de vill ha allt för mycket uppmärksamhet och att de är opålitliga i vänskap och kärlek.

Endel räknar även in talen 11 och 22
11: Är för de smärtsamt klarsynta och martyrerna. De är ofta hängivana till sitt arbete som präster och läkare. Men de gillar mer idéer än människor.

22: mästartalet personen besitter alla de bra egenskaperna från en talen.