Hem

Reinkarnationsterapeut Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 561650, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: cosmos
är en sorts Person

Person som behandlar sina patienter genom att ta reda på hennes tidigare existenser och sedan bearbetar trauman som har skett då.

Alias: reinkarnationsterapeut

normal

Terapeutens roll vid framkallad regression

Regressonsterapi eller regressionshypnos är vägen tillbaka till hågkomst om tidigare liv, men ofta också till barndomsupplevelser i det här livet eller i tiden inne i moderlivet före födelsen.

Terapeut är den person som bistår t.ex. via hypnos.

Mer information på websidan www.christian-reincarnation.com. (Jan Erik Sigdell)

normal

Regression via terapeut

Först bör påpekas, att reinkarnationsterapi inte är ett särskilt bra namn. En terapeutisk regression leder nämligen inte bara tillbaka till tidigare liv, utan ofta också till barndomsupplevelser i det här livet eller i tiden i moderlivet för födelsen. Men namnet reinkarnationsterapi är så väl infört, att detta är svårt att ändra. Ett bättre namn vore regressionsterapi.

Utgångspunkten för en terapeutisk regression är ett problem som klienten har idag. Vanligen ett psykologiskt problem - rädsla, ångest, mindervärdighetskänsla, känslan att inte vara bra nog, skuldkänslor utan att veta varför, negativa mönster i handlinger och reaktioner, relationsproblem och mycket annat. Ibland också hälsoproblem med psykosomatiskt ursprung.

I dag utförs en regression vanligen med en icke-hypnotisk metod. Man går tillbaka till en upplevelse i det förgångna som blev orsak till att man idag har detta problem, till problemets urtrauma.
Det är klart, att man inte kommer tillbaka till en skön upplevelse, för sådana orsakar ju inte problem. Man får räkna med att komma tillbaka till en obehaglig, smärtsam eller rentav hemsk upplevelse. Har någon t.ex. höjdrädsla, har personen i ett tidigare liv sannolikt fallit ned och slagit ihjäl sig.

I en seriös regression betraktar personen inte bara denna orsakliga situation som en film. Detta skulle mest leda till en förklaring av problemet, men inte dess lösning. Det är viktigt, att återuppleva de känslor man hade då: skräck, panik, vrede, smärta... för att sedan upplösa dessa negativa känsloenergier. Detta är avgörande för den terapeutiska effekten. Dessa känsloenergier ersätts sedan med en positiv energi, t.ex. ljusenergi.

Sedan bör karmiska sammanhang klaras upp. Problemets urtrauma är normalt en situation, i vilken man upplevde sig som offer - för andra, för omständigheter, i en olyckshändelse, i en naturkatastrof och liknande. Upplever man sig som offer, kan man enligt karmats lag räkna med, att man i ett annat liv längre tillbaka var förövare i en liknande situation. Offerupplevelsen var då en lektion för själen, så att den fick klart för sig, vad dess offer då kände. I livet som förövare uppstod skuldkänslor, som i dag är omedvetna och nu också kan lösas upp.

Det är i ett sådant fall vanligt, att man idag på nytt känner en och annan person som då var inblandad, som offer eller förövare.
Nästa steg är då att på själsnivå söka försoning med dem. Försoningen har också en viktigt terapeutisk effekt.
(Läs mera om detta på websidan www.christian-reincarnation.com.)