Hem

Regressionsterapi Alternativterapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 301, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: uskan70
Denna text är importerad från /old/psi/regression.html
är Praktiserbart och Alternativterapi

Terapi där hypnos används för att gå tillbaka till klientens tidigare upplevelser som kan ha orsakat trauman och blockeringar.

Alias: regressionsterapi och regretionsterapi

normal

Psykiatrer och terapeuter använder sig numera ofta av hypnos. Det gör de för att gå tillbaka till klientens tidigare upplevelser som kan ha orsakat traumer och blockeringar. Många beteenden i vuxen ålder beror på händelser i barndomen. Oftast är klieneten inte medveten om att detta beteende existerar eller så förstår han/hon inte var det kommer ifrån. Då gör terapeuten en så kallad regression på sin klient. Det går till så att klienten sätts i hypnos och sedan leds tillbaka till händelser i barndomen. Ofta säger terapeuten att klienten skall leta efter betydande händelser i livet. Under hypnos så går det att finna händelser som sedan länge är glömda eller förträngda. När sedan klienten har funnit sina dolda minnen så blir det genast mycket lättare att förstå varför vissa beteenden har uppstått.

Det kan faktiskt vara så att klienten söker sig tillbaka till tidigare liv. En del tunga bördor som vi bär på i våra nuvarande liv kan ha tagits med sedan många liv tillbaka. Om inte klienten själv hittar tillbaka till sina tidigare liv och de inte har funnit förklaringen i det nuvarande så kan terapeuten leda klienten till ett tidigare liv. Det finns några få olika sätt att göra det på.