Hem

Regression

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 122903, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Praktiserbart och Upplevbart

Att gå tillbaka till tidigare liv.

Alias: regression

normal

När man gör en regression så går man tillbaka till en tidigare erfarenhet. Ofta i syfte att läka en traumatisk erfarenhet man bär med sig. Antingen från ett tidigare liv eller från en annan tidpunkt i livet.

När vi använder oss av metoden regression som betyder tillbakagång. Så får vi kontakt med erfarenheter som inte alltid är fullt medvetna i vår vardag. Man kan göra regression för att förstå en viss känsloupplevelse eller ett problem man har. Alternativt göra en regressionsresa för att se vilka tidigare liv som finns i lagrat i det undermedvetna. Både positiva och negativa erfarenheter vi bär med oss kan man göra en regression till. För att få mer förståelse för en viss situation eller lära känna sig själv bättre.

Regression betyder tillbakagång, och det är just det man gör. Terapeuten guidar dej till ett djupt meditativt tillstånd varifrån Du får chans att utforska ett eller flera tidigare liv. Såvida det inte är ett specifikt liv du vill arbeta med så kommer Ditt högre jag presentera de liv du hamnar i för att dej har viktiga eller särskilt intressanta kopplingar till det liv du lever nu.

Minnen från tidigare liv kan också bestå av känslor och problem som inte har någon synbart direkt anknytning till Dina nuvarande omständigheter, men som ändå har ett djupare underliggande budskap till Dej. Man kan även känna igen människor som man fysiskt, i det nuvarande livet aldrig mött förut, vilket kan beledsagas av oförklarliga känslor inför personen eller situationen som kan tyckas inadekvata.

Oftare är det dock så att man känner igen personer just för att de finns i ens nuvarande liv också, om än i en annan funktion. Det kan först vara lite förvirrande att vara mamma till sin egen pappa eller att vara gift med sin morfar - men det tror jag är ett av de sätten som vi utvecklas tillsammans på.

Det tror jag också är anledningen till att vår andliga familj kan se annorlunda ut än vår verkliga fysiska familj i det här livet.

Karmiska upplevelser kan vara bland de mest färgrika och dramatiska typerna av icke-ordinära medvetandetillstånd man kan ha, och ofta är också mycket värdefullt att arbeta med dem terapeutiskt. Att återuppleva dessa minnen kan leda till djupgående läkning av psykiska, känslomässiga och även fysiska besvär som uppträder här och nu.

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskilda förberedelser hos Dej. Du kanske inte ens behöver tro på det till 100%. Det enda Du ska ha är lusten att prova nått nytt, viljan att förändra Ditt liv till det bättre och söka efter svaren inåt i dej själv och tillräckligt med nyfikenhet för att göra det på ett kanske lite mer otraditionellt vis!

Det är inte ovanligt att Dina minnen från tidigare liv berör traumatiska och smärtsamma händelser. Jag tror att vårt undermedvetna låter gamla trauman och blockeringar stiga upp till ytan för att befria sig från dem. Om så är fallet bör man inte stoppa eller undertrycka de minnen som kommer till ytan, utan låta dem ha sin gång och ta fasta på och arbeta med de specifika känslor eller bilder som framträder, vilket ofta leder till läkning och positiv nyorientering.

Är man uppe i en extremt plågsam process under en regression kan man alltid välja att istället för att bryta förloppet, distansera sig från själva händelsen genom att ex uppleva den utifrån.
Jag tror det är viktigt att man försök att fokusera på och lägga märke till känslor, bilder och förnimmelser utan att använda förnuftet och att vänta med att värdera och analysera dem till efteråt.

En Regression börjar alltid med ett samtal där båda får chans att lära känna varandra och bygga upp ett förtroende för varandra så att det ger meditationen så stora möjligheter som möjligt att bli djup och behaglig.