Hem

Kommer vi tillbaka? Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428807, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Regression och Reinkarnation
Publicerad år 1984
ISBN 91 528 04232
Av Johan Wretman

En bok om reinkarnation i terapeutisk behandling.

Alias: kommer vi tillbaka?

normal

Bokens baksida

I sin bok Kommer vi tillbaka? har Wretman i terapeutiskt syfte velat visa hur erfarenheter från tidigare liv som lagrats i våra kroppar som kroppsminnen", kan göras tillgängliga för vårt dagsmedvetande. En sådan insikt medför ej sällan en omvälvande förändring i positiv riktning av tanke- och känsloliv. Boken kan betraktas som kontroversiell i den meningen att den utgår från reinkarnation som verklighet, något som ännu inte är vetenskapligt accepterat.

Reinkarnationsforskning betraktas dock på många håll i världen som ett nytt och ytterst fascinerande forskningsområde, Denna rikt givande bok visar i hög grad på reinkarnationshypotesens stora utvecklingsmöjligheter."

(Boken är tryckt hos Bohusläningens Boktryckeri AB Uddevalla.)

normal

Kommentarer:

En lättläst bok med fallbeskrivning av Bengt. Boken känns inte alls gammal och är väldigt givande för personer som intresserar sig för reinkarnationsfrågor.

Bokens handling skapar eftertanke och påminner om vår karma som vi bär med oss genom våra tidigare liv.

Wretman sticker även, då och då, in små kommentarer hämtade ur boken Profeten. Tänkvärda små citat...

Rekommenderas!