Hem

Regression Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1136, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/book/regression.html
är Bok
Behandlar Regression
Publicerad år 1979
Av Dénis Lindbohm

även om dess sf innehåller massor av teknologi så är detta mera som staffage, bakgrund, och psykologin är den stora huvudströmmen i boken

Alias: regression

normal


normal

Baksidan

Med termen sience fiction avses påhittade historier, alltså fiktioner, som har anknytning till någon vetenskap. Mestadels är det fråga om någon teknologisk vetenskap av rent fysiologisk art.

Psykologi är en vetenskap, dels fysiologisk, dels humanistisk vetenskap, men det är ytterst sällan man läser sf där psykologi utgör delen sience i kombinatet sience fiction. Regression är emellertid en sådan bok och även om dess sf inehåller massor av teknologi så är detta mera som staffage, bakgrund, och psykologin är den stora huvudströmmen i boken.

Av samma författare utkom strax före julen 1978 boken Domens Stjärnor, vars intrig och upplösning byggde helt och hållet på psykologins rön och erfarenheter. Den boken erhöll goda vitsord. Om än med en helt annan handling spinner Regression på samma tema.

De flesta sf-författare tycks anse att om människan möter ett högre stående släkte så är det dock självklart att människan behandlas som en tänkande varelse, med demokratiska spelregler, med värdighet, rättvisa och någon form av jämlikhet. Båda arterna är ju herredjur.

Herredjur måste väl dock vara på något vis jämlika?

Dénis Lindbohm har en helt annan åsikt.