Hem

Ylva Cronstedt Liv, Reinkarnationsterapeut, Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 561611, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: kingsize
är Liv , Reinkarnationsterapeut och Författare
Representerar e-postadressen ylvarne@hotmail.com

Författare och reinkarnationsterapeut.

Alias: cronstedt, ylva och ylva cronstedt

normal

Ylva har sedan 1985 varit reinkarnationsterapeut. Hon har tagit emot många klienter, hon håller föredrag och sedan tio år har hon också utbildat reinkarnationsterapeuter.

1999 gav Ylva ut en bok i ämnet, Vi vanliga odödliga, som bygger på erfarenheter av klientverksamheten.