Hem

Många liv många mästare Dokumentärbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141293, v25967 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Dokumentärbok
Behandlar Regressionshypnos och Reinkarnation
ISBN 91-37-10802-6
Av Brian L Weiss
Publicerad av Forum

En sann berättelse om en psykiatriker och hans patient, som med hjälp av hypnos kommer i kontakt med tidigare liv.

Alias: many lives many masters och många liv, många mästare

normal

Framsidestext

En sann historia - gängslande som en roman - om den framstående psykiatern och hans unga patient. Hennes tidigare-liv-upplevelser tvingar honom att omvärdera allt han dittills trott på...

normal

Bokens baksida

Trots nästan två år av terapi har inte Catherine blivit av med sin ångest och sina fobier. Hennes läkare, psykiatern Brian Weiss, beslutar sig för att försöka med hypnos.

Men istället för ett bortträngt barndomsminne beskriver Catherine en scen fyratusen år tillbaka i tiden. Hon är arton år och drunknar i en översvämning med sin baby. Catherine bär på starka minnesbilder som tycks härröra från en lång rad tidigare liv.

För Brian Weiss öppnar sig en ny värld där vårt lidande och vår död har en mening och ingår i en process av lärande och utveckling.

En sann berättelse, så spännande att man inte kan sluta läsa. Översatt till arton språk.

normal

Måste bara få tillägga att denna bok är mycket övertygande. Bara det att få en hårt hållen Psykolog som är styrd efter sina vetenskapliga teorier, att totalt kapitulera inför sin patient, är värt en genomläsning av denna underbara bok!