Hem

Inriktningar inom Islam

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472854, v2 - Status: normal.

Olika religiösa inriktningar inom islam.

Alias: inriktningar inom islam

normal

Efter Muhammeds död började folk strida om vem som skulle bli efterträdaren, och härsplitrades religionen upp i två delar - sunni och shia.

Sunniterna menade att den efterföljande skulle utses genom duglighet och fasthållandet vid sunna. Dom hänvisar ofta direkt till Muhammed som ledare, medan shiamuslimerna anser att det var ledare av Muhammeds ätt, imamer, som gav den rätta tolkningen av Koranen och Sunna.

Shiamuslimerna väntar på att det ska komma en ny iman (i likhet med Messias inom judendomen) och då är det viktigt att leva i ren islamsk tro, därför är fundamentalisemn så stark inom shia.