Hem

Sufism Religion, Mysticism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142747, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Religion , Mysticism och Praktiserbart

Mysticism inom islam. Sufierna är förbjudna i många muslimska länder. De har stor tolerans mot andra religioner och menar att kärnan inom alla religioner är detsamma.

Alias: sufi, sufier och sufism

normal

Sufismens mål var själens förening med gudomen.
Den utvecklades ur asketiska islamiska riktningar och var påverkad av kristen mystik där de gnostiska tankarna spelade stor roll.

Ordet sufism kommer ur det arabiska ordet suf som betyder ull och syftade på de enkla klädedräkter suferna bar.

Idag lever sufismen kvar i förändrad form - bl.a. hos de dansande dervisherna. Det har på senare tid kommit en hel del sufisk musik även till väst. Denna sägs ha förmåga att sätta åhörarna i ett tranceliknande tillstånd, precis som dansens snurrande rörelser.