Hem

Dervish Mystiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 577346, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Mystiker

Dervish (farsi), mystiker; det persiska ordet har lånats in i arabiska och turkiska.

Alias: dervisch

normal

(persiska, fattig), medlem i vissa islamiska munkordnar. Dervisherna är sufier (sufism) och bor i kloster. Fromhetslivet präglas av mystik med extatiska inslag (dansande och tjutande dervisher). Genom den virvlande dansens yrsel söker dervishen nå ett högre medvetandetillstånd. men dervishordnarna har också varit härdar för en social och politisk verksamhet som inte sällan haft udden riktad mot den världsliga makten.