Hem

Enneagram

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627926, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Urgammalt sätt att få fram personlighet och koppling till varje människas andliga jag.

Alias: enneagram, esoteriska lagen och personlighetsdiagram

normal

Genom att använda sig av enneagrammet ska man enligt traditionen kunna göra självanalys, finna sin personlighetstyp och använda kunskapen i personligt växande. Denna kunskap daterar sig sedan två- och trehundratalet och har sitt ursprung hos kristna mystiker.

Ordet enneagram kommer ur grek. enneas (nio) och gramma (något skrivet).

Enligt enneagrammet finns nio personlighetstyper. Det beskriver aspekter av högre medvetande som utmärker varje typ, och här sägs systemets verkliga styrka ligga. Den niouddiga stjärnan är ett urgammalt diagram som rymmer den esoteriska lagen om talen tre och sju (oktaver) och är mycket lik Pythagoras´ nionde sigill som symboliserar mänskligheten.

I 1400 år har enneagrammet varit en grundsten i sufiernas etikövningar.

Det är en av de äldsta psykologiska modellerna som vi känner till. Först på 20-talet kom enneagrammet till Europa via Gurdieff, en mystiker och andlig lärare, och sedan ett par decennier finns nu böcker och kurser i både Europa och USA.

Enneagram är ett redskap för att förstå hur vi lärt oss att tänka, känna och handla. Det beskriver människans två resor eller två livsuppgifter. Enneagrammet synliggör hur man format sin själv- och världsbild och på vilket sätt det påverkar en.

I Sverige har Forums förlag gett ut Karen Webbs Enneagram, men åtskilliga andra verk finns på engelska.

normal

Enneagrammets struktur

Varje person har en grundtyp (av nio) som inte ändras.

Diagrammet består av en cirkel med dessa 9 personlighetstyper utmärkta längs cirkelns periferi (omkrets). Linjer sammanbinder punkterna enligt ett bestämt system. Med utgångspunkt från vars och ens personlighetstyp (punkt på periferin) kan linjer följas till annan punkt som då utvisar hur varje typ förändras under påfrestande resp. lugna omständigheter.

Varje typ har också tre tydliga undertyper = instinktiva överlevnadsbeteenden. Diagrammet är också delat i tre cirkelsegment som motsvaras av de tre centra som vi upplever världen genom: huvudet, hjärtat och buken. Dessa tre fysiska centra för intelligens och förnimmelse är desamma inom varje mystisk tradition (tänka, känna och förnimma).

Inom vart och ett av dessa tre cirkelsegment befinner sig alltså tre personlighetstyper, som samtliga föredrar just detta centrum - vilket avslöjar hur de hanterar just sina speciella livsproblem.

De tre cirkelsegmenten är huvudcentrum, hjärtcentrum och bukcentrum. Genom att fullt ut lära sig enneagrammets strukturella uppbyggnad får vi alltså tillgång till att psykologiskt förstå vilken av de nio personlighetstyperna vi tillhör och vilket av de tre cirkelsegmenten vi använder oss av.

Detta leder till kontakt med vårt inre väsen, vår essens och är nyckeln till växande.

normal

De nio personlighetstyperna enligt Enneagram

1 Perfektionisten

2 Givaren

3 Presteraren

4 Romantikern

5 Iakttagaren

6 Tvivlaren

7 Livsnjutaren

8 Chefen

9 Medlaren

Inom vissa tolkningsskolor används enbart nummer, inom andra både nummer och namn enl. ovan.