Hem

Islams historia Historia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472754, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Historia

Islams uppkomst.

Alias: historien om islam och islams historia

normal

På den arabiska halvön i staden Mecka bodde Muhammed ca 570 - 630 e Kr.

Mecka var då ett handelscentrum där såväl judiska och kristna, som arabiska och österländska köpmän samlades.

Muhammed, Allahs blivande sändebud, började som kameldrivare men slutade som en rik man efter sitt giftermål med den förmögna köpmansänkan Khadidja.

Han fick uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel som kom från Allah. Dessa upplevelser nedtecknades i Koranen och bildade en ny religion - islam.

Efter profetens död började folk strida om vem som skulle bli efterträdare, och här splittrades religionen upp i tv ådelar - sunni och shia.

Den sammanbindande länken blev det arabiska skriftspråket.