Hem

Livsväg 9

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569353, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Livsväg 9

Alias: livsväg 9

normal

Livsväg 9

Nyckelord:
Konst, känslor, resor, vidsynthet, ombytlighet, gränslöshet, engagemang, dramatik, fantasi.

Väg:
Du tycks besitta obegränsade möjligheter. Din tolerans och fördomsfrihet går bra ihop med nästan alla människor och du blir snabbt omtyckt. Din saknad av sinne för ekonomi kan dock ge konsekvenser.
Idealen är mycket höga och besvikelser kan komma på grund av bristande perfektion, både hos dig själv och andra. Sätt gränser för det egna jaget så du vet vem som är du.
Flertalet av dina vänner uppskattar nog din emotionella och ömsinta sida. Du är en karismatisk och konstnärlig person och tycker mycket om att resa. Din kreativitet och känsla för det vackra kan komma att visa sig i konstnärliga uttrycksformer.
Du har en förmåga att komma de flesta mycket nära, men ditt heta temperament kan göra dig en smula otålig. Ibland kan du känna dig splittrad och detta medför att du inte får så mycket gjort. Var inte alltför godtrogen utan se till dina egna behov i första hand.
Njurar och könskörtlar kan vara utsatta. Genom felaktiga vanor kan du också dra på dig många åkommor. Tänk på vad du äter och dricker och använd gärna positiva affirmationer för att tackla dina djupa känslor.

Öppna verksamhetsfält:
Artistiska, publistiska, undervisning, det som hänger ihop med vida vyer, höga ideal och många människor.

Symbolisk samhörighet:
Färg: Magnetaröd.
Form: 3 trianglar på varandra, där 2:a och 3:e är vridna lite så att det. bildas 9 små runt om i ytterkant.
Rörelse:Pulserande utåt, inåt.
Ton: D.
Planet: Mars.
Siffra: 9.
Sten: Granat.
Element:Eld.