Hem

Implicit inlärning Lärdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 652017, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill
är en sorts Lärdom

Hjärnan lär innan medvetandet är moget - redan ett spädbarn samlar omedvetet kunskaper som "lagras" i det omedvetna

Alias: implicit inlärning och implicit kunskap

normal

Förmåga till implicit lärande finns hela livet, även hos dementa.

Det är en sorts kapacitet hjärnan har redan från fosterstadiet att inhämta lärande som hamnar i det omedvetna - och som står oss bi i olika situationer i livet.

Redan som foster tar vi in vårt modersmål genom att höra mammans röst.
Hjärnan lägger sedan en slags minnesspår - associationsbanor mellan nervceller som kan kopplas in när vi behöver. Dessa tidiga minnen är inte åtkomliga för oss, vi kan inte medvetet frammana dem.

Intuition är en slags koppling till denna implicit inlärda kunskap.

Denna del av våra kunskaper står för majoriteten av vad vi vet.