Hem

Tillåtelse att använda en text av Roger Skoog Tillåtelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 531638, v2 - Status: normal.
är Tillåtelse

Mejl som ger paranormal.se att använda en text av Roger Skoog.

Alias: tillåtelse att använda en text av roger skoog

normal

X-Apparently-To: bilalinda@yahoo.se via 216.155.196.65; Wed, 19 May 2004 04:18:10 -0700
Return-Path: <ufologi@spray.se>
Received: from 213.88.137.35 (EHLO paranormal.se) (213.88.137.35) by mta286.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Wed, 19 May 2004 04:18:10 -0700
Received: from Debian-exim by paranormal.se with spam-scanned (Exim 4.32) id 1BQP55-0004m4-Pg for melle@paranormal.se; Wed, 19 May 2004 13:18:09 +0200
Received: from ""[212.78.202.66] (helo=lmfilto02.st1.spray.net) by paranormal.se with esmtp (Exim 4.32) id 1BQP55-0004kt-8M for melle@paranormal.se; Wed, 19 May 2004 13:17:51 +0200
Received: from localhost (localhost ""[127.0.0.1]) by lmfilto02.st1.spray.net (Postfix) with ESMTP id A5E11DF64F for <melle@paranormal.se>; Wed, 19 May 2004 11:17:20 +0000 (GMT)
Received: from lmcodec02.st1.spray.net (""[212.78.202.56]) by localhost (lmfilto02.st1.spray.net ""[212.78.202.32]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 25364-08 for <melle@paranormal.se>; Wed, 19 May 2004 11:17:20 +0000 (GMT)
Received: from lmcodec02.st1.spray.net (localhost ""[127.0.0.1]) by lmcodec02.st1.spray.net (Postfix) with SMTP id 0504AF30C2 for <melle@paranormal.se>; Wed, 19 May 2004 11:17:20 +0000 (GMT)
Från: Jörgen Bengtsson <ufologi@spray.se> Lägg till i adressboken
Till: melle@paranormal.se
Message-ID: <1084965437028487@lycos-europe.com>
X-Mailer: LycosMail
X-Originating-IP: ""[192.138.116.162]
Mime-Version: 1.0
Ämne: Re: Förfrågan om tillåtelse att använda en text
Datum: Wed, 19 May 2004 11:17:17 GMT
Content-Type: multipart/mixed; boundary==_NextPart_Lycos_0284871084965437_ID
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at spray.net
X-Amavis-Alert: BAD HEADER Non-encoded 8-bit data (char F6 hex) in message header 'From' From: "J\366rgen Bengtsson ... ^
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63 (2004-01-11) on astral.paranormal.se
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=-0.9 required=5.0 tests=BAYES_00,HTML_MESSAGE, HTML_MIME_NO_HTML_TAG,MIME_BOUND_NEXTPART,MIME_HTML_ONLY, RCVD_IN_SORBS autolearn=no version=2.63
Content-Length: 1585

Hej!

Visst får du använda texten. Varsågod.

Uppger du bara källan samt författarens namn så är det OK.

Mvh

Jörgen Bengtsson

VoF-Trestad

------ Ursprungligt meddelande -------------------
Från : Linda Persson <melle@paranormal.se>
Datum : Wed, 19 May 2004 10:17:09 +0200

Hej

Jag hjälper till med en webbplats som heter www.paranormal.se. Det är ett uppslagsverk över paranormala fenomen. Vi har för närvarande över 13 000 ämnen och över 7000 texter.

Just nu arbetar jag med ämnesområdet bortföranden (abductions) och vill få med så många olika synvinklar och teorier som möjligt. Jag hittade en text på er sida om sömnstörningar och ideén om bortförelser och undrar nu om jag kan få importera den till uppslagsverket?

Texten jag frågar om finns här:

http://home.swipnet.se/vof-trestad/artiklar/a29.htm

Givetvis kommer jag att visa att det är Roger Skoog som har skrivit texten och även att texten är hämtad från er webbplats. Ett exempel på hur det ser ut när vi importerar texter från andra webbplatser finns här:

http://paranormal.se/topic/roswell-incidenten.html

Tack på förhand

Linda (väktare på paranormal.se under namnet Melle)

http://paranormal.se/topic/pr_for_paranormalse.html