Hem

Eidetisk minnesbild Hallucination

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549535, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Hallucination

En sorts hallucination som innebär att en person kan se exceptionellt levande mentala bilder.

Alias: eidetisk, eidetiska, eidetiska minnesbilder, eidetisk minnesbild, åskådningsbild och åskådningsbilder

normal

Eidetisk minnesbild (åskådningsbild) är en typ av hallucination som innebär att en individ kan se exceptionellt levande mentala bilder projiceras mot en lämplig bakgrund, men bilderna kan även uppstå när personen i fråga befinner sig i ett mörklagt rum med slutna ögon. Bilden kan bestå av ett autentiskt minne eller vara mer eller minde en fantasiprodukt. Bilden kan uppstå på frivillig väg men även helt spontant och dessa eidetiska minnesbilder är besläktade med hallucinationer respektive drömbilder. Fenomenet är vanligast förekommande hos barn och har förutom ett vagt släktskap inget annat gemensamt med hypnagoga- eller hypnapompa hallucinationer. Ca 5-10 % av alla barn under 10 år tycks uppvisa någon form av eidetisk förmåga och dessa förmågor anses ha spelat roll vid uppkomsten av en del företeelser inom folktron.