Hem

Sömnparalys och hallucinationer som förklaring till abduktionsupplevelsen Psykologisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 550266, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Psykologisk normal förklaring till abduktionsupplevelsen

Teori som gör gällande att sömnparalys och hallucinationer som kan uppstå under sömnen ligger bakom abduktionsfenomenet.

Alias: sömnparalys och hallucinationer som förklaring till abduktionsupplevelsen

normal

Det finns folk som hävdar att de fått besök av utomjordiska varelser i sina sovkammare och dessa besökare påstås även ibland göra medicinska ingrepp på sina offer. Ibland kidnappas offren genom stängda fönster eller solida väggar (hur detta nu går till?) samtidigt som partnern ofta ligger och sover ostörd i sin skönhetssömn ca en halvmeter ifrån händelsernas centrum. Att offret sedan återbördas till sin säng tyder ju på att varelserna trots sitt hänsynslysa beteende ändå hyser någon form av empati gentemot sitt offer. Ibland uppger de drabbade att de pga förlamning (sömnparalys) ej kunnat försvara sig mot inkräktarna.

När man åberopar en förlamning som ett bevis för sin berättelse så har man också utan att man själv vet om det levererat beviset för vad som i själva verket hänt. Det som har orsakat hela det skrämmande förloppet är hallucinationer av hypnagog eller hypnapomp art tillsammans med en sömnparalys. Är man i detta läge en fantasifull människa eller har en dragning åt det övernaturliga, så vidhåller man självfallet sin historia även i efterhand. Man har ju upplevt händelsen som ytterst verklig och då kan det vara mycket svårt att acceptera en förklaring som innebär att hjärnan faktiskt har utsatt sig själv för ett avancerat pratical joke. För den som drabbas kan denna förklaring verka både verklighetsfrämmande och till och med kränkande.

Varelserna i hallucinationen kan vara av väldigt skilda slag beroende på person, men vanligast förekommande är utomjordiska varelser, religiösa gestalter och avlidna kända personer. När en sömnparalys uteblir kan det vara svårt att skilja på en ordinär (mar)dröm och en hallucination av ovan nämnda slag, detta eftersom de två upplevelserna i efterhand kan tolkas på ett likartat sätt.

Eftersom många av de upplevda händelserna har en nära koppling till situationer där möjligheter till sömn förekommer torde den jordnära förklaringen ha tolkningsföreträde framför den övernaturliga. Att vetenskapliga förklaringar sedan förkastas av de utsatta har ju mer att göra med deras tro och bristande kunskap i ämnet än brist på logiska förklaringar.