Hem

Astral.Paranormal.se Föremål

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 149048, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är Föremål
ägs av Jonas Liljegren

Servern där webbplatsen Paranormal.se ligger.

Alias: astral, astral.paranormal.se, servern och webbservern

normal

Servern är döpt till Astral. Den köptes 2001-08-31 från PC-Fixarna för ca 10.000 kr, inkl moms, som separata komponenter. Den har 1,5 GB minne, 1,2 GHz AMD CPU, 8 fläktar och ca 350 GB HD.

Som operativsystem använder den Debian GNU/Linux. Programvaran består av fria standardprogram och egenutvecklad kod i Perl.

Servern står hos RIT AB.

Tjänster

För personer som på ett eller annat sätt vill bidra till Paranormal.se erbjuder jag olika tjänster på servern.

Det finns en rad olika separata tjänster som jag kan erbjuda. De hänger samman på ganska komplicerade sätt. Syftet med alla tjänster är att ge er möjlighet att hjälpa till med webbplatsen. Jag ska försöka förklara:

 • Red-listan: Som medlem på red-listan får du alla brev som skickas till red@paranormal.se.
 • Mailforward: Brev till namn@paranormal.se skickas vidare till annan adress.
 • Unixkonto: Med ett unixkonto får du automatiskt en Brevlåda, FTP-access och en Hemsida.
 • Brevlåda: Brev till namn@paranormal.se lagras på denna server. De kan hämtas bland annat med POP3 eller Webbmail. Kräver Unixkonto.
 • POP3: Du kan hämta breven med hjälp av mailläsare om du sätter paranormal.se som POP3-server och din ISPs mailserver som utgående SMTP-server. Kräver brevlåda.
 • Webbmail: Du kan läsa och skriva brev via en webbsida här på paranormal. I stil med Hotmail. Kräver Brevlåda.
 • FTP-access: Du kan skicka filer mellan paranormal.se och din egna dator. Om inget annat anges kan du bara ladda upp filer till de kataloger du har skrivrättighet i. Dvs till din egen hemsida. Kräver Unixkonto.
 • Hemsida: Du får en egen separat hemsida under adressen http://paranormal.se/~namn/ där du kan lägga saker som inte har med paranormal.se att göra. Kräver Unixkonto.
 • Login: Du har rätt att via en telnet-klient logga in på servern. Har du unix/linux-kunskap finns det mycket du kan göra. Främst kan du använda en terminal-editor (eller X) för att direkt editera filer utan att behöva använda FTP. Kräver Unixkonto.
 • Psi_red: Med skrivrättighet i filgruppen psi_red kan du uppdatera texter på webbplatsen via FTP eller Login. I annat fall kan du bara uppdatera texter som du själv skapat i din egna katalog. Kräver Unixkonto och antingen FTP eller Login.
 • Psi_cgi: Med skrivrättighet i filgruppen psi_cgi kan du uppdatera programkod (perl) som används på webbplatsen. Kräver FTP eller Login.
 • Webblogin: Du får ett namn och lösenord som du kan använda för att logga in på webbplatsen med hjälp av webbläsaren. Har inget samband med Login eller unixkonto. Om du också har ett unixkonto har jag återanvändt samma namn och lösenord för webblogin, men det skulle kunna vara olika.
 • Webbaccess till red: Behövs för att uppdatera sidor med PI. Dvs det program du kommer åt genom att klicka på pi-symbolen i nedre högra hörnet av en webbsida. Med webbaccess kan du också komma åt mailinglistarkivet för red@paranormal.se. Kräver Webblogin.
 • Filhanteraren: Detta är ett program du kan komma åt med webbläsaren för att manipulera filer på webbplatsen. Programmet försöker hela tiden spara gamla versioner innan ändringar görs. Det finns en rad olika nivåer i det här programmet: 0=ingen access; 1=visa filer; 2=kopiera/skapa filer; 3=ladda upp filer; 4=skapa kataloger; 5=döp om/radera/flytta filer; 6=kopiera/döp om/flytta kataloger; 7=radera kataloger; 8=skapa symboliska länkar; 9=exekvera unixkommandon. För att använda filhanteraren krävs webbaccess.