Hem

Andlig evolution Evolution

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 645188, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Evolution

Den Andliga Evolutionen är en utvecklings process inom och utanför människan sedan jorden skapades...

Alias: andliga evolutionen, andlig evolution och den andliga evolutionen

normal

Förklaring om Andlig Evolution

Ända sedan jorden skapades har den andliga evolutionen pågått. Ett arbete, en omstrukturering av energier, en utveckling av oss människor känslomässigt, fysiskt som psykiskt samt själsligt, alla processerna hand i hand...

normal

Andliga Evolutionisten

Den Andliga Evolutionisten är personen som lever och ser hur den andliga evolutionen fungerar.