Hem

Från intellekt till intuition Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1192, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Aftonfe
Denna text är importerad från /old/book/fraan_intellekt_till_intuition.html
är Bok
Behandlar Cn
Publicerad år 1997
ISBN 91-86338-18-8
sidantal 175
Av Alice A. Bailey
Publicerad av Stiftelsen Tibetanens Bokfond
Upphovsrätt Alice A. Bailey

Visar att träget och korrekt utförd meditation är vägen till det själsstyrda tjänande som är det fullfjädrade vitmagikerns kännemärke.

Alias: från intellekt till intuition

normal

HTML av Fredrik Liljegren


OriginaltitelFrom Intellect to Intuition

normal

Innehåll

1. Inledande tankar


Den nuvarande krisen. Mental träning i Österlandet och Västerlandet. Två grupper av tänkare: vetenskapsmän och mystiker. En syntes av dem.

2. Syftet med utbildning

Utbildningens återvändsgränd. Undervisning av massorna och individuell utveckling. Utbildningens uppgift. Den verkliga människan träder fram. Förfogandet över en intuitiv princip.

3. Själens natur

Vad är själen? Den mänskliga mekanismens natur. Des förhållande till det djupare varat.

4. Meditationens mål

Skillnaden mellan meditation och bön. Det mänskliga sinnet som en förmåga. Dess användning i förhållande till intuitionen. Instinkt, intellekt, intuition och upplysning.

5. Meditationens stadier

Mental och emmotionell anpassning. De fem stadierna från intellekt till intuition: koncentration, meditation, kontemplation, upplysning och inspiration. Användandet av symboler och bildspråk.

6. Meditationens stadier (forts)

Utvecklingen av medveten varseblivning. Passiv och aktiv medvetenhet. Sinnets två aktiviteter. Sinnena och verkligheten.

7. Intuition och upplysning

Det upplysta sinnet, intuitiv varseblivning och det inspirerade livet. Sinnets medvetenhet om det djupare varat. Definition av intuitionen. Koordination av själ, sinne och hjärna. Insikt om det femte naturriket.

8. Meditationens universella karaktär

Historiens vittnesbörd. Mystiker och de som har insikt. Förening eller ettblivande med det djupare varat. Teknikens enhetlighet. Den tibetanska, japanska, hinduiska, sufiska och kristna metoderna.

9. Att utöva meditation

Vår västerländska civilisation och meditation. Sinnena, körtlarna, hjärnan och sinnet. Några praktiska regler för meditation. Några meditationsformer.

10. Behovet av försiktighet när man mediterar

Idéernas värld. Faran för meditationens glamour, överstimulering, felaktig uppfattning av fenomen. Illusionens värld. Rätt kontroll denom det intuitivt kontaktade djupare varat.

11. Avslutning
12. Index

normal

Baksidan

I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort, men samtidigt kandet vara svårt att bedöma de olika metodernas värde. Denna grundläggande bok om meditationens teori och praktik kan vara till stor hjälp därvidlag.

Särskilt klargörande är den ingående behandlingen av den mystiska meditationens begränsningar. Inom mystiken finns en stark betoning av känslolivet. Mystikern tror sig ofta bäst kunna tillfredsställa sin längtan efter extatiska andliga upplevelser genom att hämma sitt tankeliv så till den grad att sinnet töms fullständigt.

Detta kan vara en riskabel väg, och många mystiker har därför inte bara varit världsfrånvända och opraktiska drömmare utan ibland också insnärjda i allehanda illusioner.

En långt säkrare utvecklingsväg är därför att ha tänkandet som utgångspunkt för meditationen. Och när koncentrationen och klarheten i det meditatiova tänkandet når sin höjdpunkt övergår det i kontemplation. Då är själen, sinnet och hjärnan koordinerade, och själen kan överföra sitt ljus och sin kunskap till sitt väntande och positivt mottagliga instrument.

Detta är upplysningen, och den uppgift som återstår är att omsätta denna upplysning i ett inspirerat liv, där hela personligheten - känslorna, intellektet och intuitionen - är egagerade i ett praktiskt och kärleksfullt tjänande av medmänniskorna.

Från intellekt till intuition visar alltså att träget och korrekt utförd meditation är vägen till det själsstyrda tjänande som är det fullfjädrade vitmagikerns kännemärke.