Hem

Chatt med Jonas Liljegren om parapsykologi Chattlogg

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563369, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Chattlogg
Behandlar Parapsykologi

Chattlogg från veckochatt med Jonas Liljegren om parapsykologi från 2004-09-06.

Alias: chatt med jonas liljegren om parapsykologi

normal

<Psi-bot> jonas: 1418 - Jonas Liljegren (Skapare av Paranormal.se)
<Psi-bot> jonas: Skapare av paranormal.se. Programmerar i Perl och filosoferar kring teorier om paranormala fenomen i synnerhet och vetenskapen och framtiden i allmänhet. Jag är en shizotyp hypomani-melankolisk introvert mystiker.
<Psi-bot> jonas: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/jonas_liljegren.html
<jonas> Psi-bot: tack!
<jonas> Mithera: det räcker kanske? :)
<Mithera> jonas är världens sötaste kille som är jätteduktig på parapsykolgi....
<mini00> http://jonas.liljegren.org/myself/en/index.html text info :)
<kollanova> parapsykologi inefattar allt inom paranormalt va?
<jonas> Jag kom just hem från Gårdsjö där jag stannade några dar extra innan paraträffen.
<jonas> Okej. Då kör vi :)
<jonas> kollanova: det paranormala innefattar det parafysiska och det parapsykiska. Parapsykologin sysslar mest med det parapsykiska
* Artie|borta has joined #veckochatt
<kollanova> jonas: vilket innebär?
<jonas> kollanova: det parapsykiska handlar om de paranormala fenomenen som har med vårat psyke att göra. Dvs kopplingen mellan vårat medvetande och omvärlden
<mini00> jonas finns det liv på andra planeter och hur ser då deras spöken ut och kan de existerajorden?
* Artie|borta is now known as Artie
* Melle|diskar has joined #veckochatt
* Isdamen sets mode: +o Melle|diskar
<jonas> mini00: Ufologin anses inte som en del av parapsykologin. Det hör mer till det parafysiska
<Jotun> jag ska teleportera mig bort nu.
* Jotun has left #veckochatt (Leaving)
<Lilla> jonas: hur definierar du parapsykologi?
<jonas> Men mycket av det som ses som vi kallar för utomjordingar faller inom rubriken apparationer. Och där inkluderas även uppebarelser av änglar, spöken, osv
<Sleeper> jonas: enligt parapsykologin, finns eller erkänns det att det finns något som paranormala förmågor eller fenomen?
* lollo has joined #veckochatt
<mini00> jonas ok
<jonas> parapsykologin är studiet av de parapsykiska fenomenen. Dvs studiet av psi. Där psi anses vara en koppling mellan tanke och omvärld som inte kan förklaras med nuvarande världsbild
<mini00> jonas kan drömar vara para fenomen?
<jonas> Dvs psi är en interaktion som går vid sidan om våra kända sensormotoriska kanaler. Sensormotorisk betyder sensor=våra sinnen och motor=våra armar, etc som vi påverkar vår omvärld med
<jonas> sensorisk psi är ESP och motorisk psi är PK
<jonas> Sleeper: de flesta parapsykologer är personligt övertygade om att iaf en del av de parapsykiska fenomen som de styderar existerar
<Sleeper> jonas: men än så länge så har inget bevis accepterats generellt?
<jonas> Men frågan om dessa fenomen är bevisade är en annan sak. Bevis handlar om att övertyga forskar-samhället i allmänhet. Och forskarna i allmänhet är ännu inte övertygade
* Melle|diskar is now known as Melle|ute
<jonas> mini00: Drömmar kan vara ett sätt att få information om omvärlden på okänt sätt. Så kallade sanndrömmar är exempel på ESP
<jonas> Sleeper: bevis är inte bevis förrän det har accepterats. Det finns gott om stöd för parapsykiska fenomen från experimentresultat.
<Sleeper> jonas: ok, har du någon uppfattning om varför James Randis Million Dollar Challenge inte blivit erövrad, är det pga. forskarvärldens strikta ramar på bevis eller något annat? http://www.randi.org/research/index.html
<jonas> Men ännu inte bevis. Och det är för att fenomenen är så främmande. Det finns motstånd att acceptera det utan att veta hur det kan vara möjligt -- hur det fungerar.
<jonas> Sleeper: Flera av de experiment James Randi har satt upp har givit positiva resultat. Resultaten har blivit signifikanta
* Tab has joined #veckochatt
<jonas> Sleeper: men James Randi har satt upp sina egna krav på hur bra det ska gå för att det ska anses ha demonstrerat psi
<mini00> jonas är sanndrömar lika som vaken drömmar?
<jonas> Sleeper: Han sätter upp kraven och styr upplägget. Psi har visat sig vara mycket nyckfull. Det är lätt hänt att det som fungerat om och om igen plötsligt slutar fungera
<jonas> Sleeper: speciellt när du har någon i närheten som inte tror på dig. Psi har likheter med andra delikata mänskliga prestationer. En idrottsman eller musiker behöver rätt omgivning för att leverera toppresultat
<mike77> jonas vilka krav och hur styr han upplägget?
<Sleeper> jonas: ok, håller med. flesta talar om att förutsättningarna och upplägget för återskapningsbara experiment är för nyckfulla, som du beskriver.
<jonas> mini00: ibland utmärker sig en sanndrömm genom att den känns mer verklig. Mer påträngande. Så att du får känslan av angelägenhet. Men så är inte alltid fallet.
<mini00> jonas en psi kontrollerare är det som en empat?
* Moh has joined #veckochatt
<Sleeper> mike77: se http://www.randi.org/research/index.html för detaljer
<jonas> mike77: Jag kan inte ge detaljerat svar på det. James Randi gör rätt i att lägga upp experimentet för att hindra möjligheten att fuska. Men det är lätt hänt att han samtidigt skapar en situation som inte främjar fenomenen.
<jonas> mike77: Det forskas just nu mycket kring den så kallade experimentledareffekten. Det har visat sig att vissa experimentledare lyckas få bättre resultat än andra. Och nu forskar man i varför det är så.
<jonas> mini00: vad var din fråga om empat?
<mini00> jonas om en empat är psi kunnig?
<mini00> jonas glöm de förresten :)
* Modin has joined #veckochatt
<jonas> mini00: om du talar om telempati; att känna andras känslor på avstånd -- det skulle kunna vara ESP. Det skulle också kunna vara så att personen ser/uppfattar den andra personens känslor och känner lika dant själv.
<Modin> Hej allihop =)
<jonas> För att vara säker på att det är ESP inblandat behöver den andra personen vara åtskild. I ett annat rum exempelvis. Det har gjort en del sådana experiment.
<Modin> Tror jag lyckades med telekinesi idag :)
<Modin> Nu tar det jättelång tid innan mina meddelanden skickas igen..kan ju bero på att jag tankar men ändå, segt :P
<jonas> Exempelvis har man forskat kring omedvetna telempatiska reaktioner. Genom att mäta hjärtslagsfrekvens och stress via hudmotstånd kan man se ifall två personer kanske har en koppling så att de reagerar på liknande sätt när en av dem utsätts för något uppstressande.
<mini00> jonas telempati är det mottagande och telekanis sändande?
<jonas> ESP är mottagning och PK sändande
<jonas> telempati är specifikt mottagande av en annan persons känslor
<Sleeper> jonas: vad krävs för att parapsykologin skall ha obestridliga bevis för psi? Finns det kriterier/mål uppsatta någonstans?
<jonas> kriterierna diskuteras ständigt
<mini00> jonas ok specifik? vad man känner för stunden?
<jonas> stödet för Psi har stärkts år för år.
<Sleeper> jonas: det måste väl handla om att fenomenet går att återskapa under skyddade former antar jag?
<jonas> En del anser att det behövs en specifik teori för att ett fenomen ska accepteras
<mini00> jonas allt är ju konstant så hur kan något specifikt uppstå?
<jonas> För annars vet vi inte om det är ett enda eller flera olika fenomen vi studerar. Vi måste kunna skilja på vad fenomenet kan göra och vad det inte kan göra.
<jonas> Det räcker inte med en nollhypotes. Om vi gör ett esperiment och vi får ett sifnifikant resultat behöver vi kunna skilja på om det är Psi eller något annat okänt som orsakat resultatet
<jonas> och då behöver vi veta vad detta psi är.
<jonas> mini00: telempati kan sägas vara att känna vad en annan person könner för stunden. annars kan det sägas vara prekognitiv telempati eller retrokognitiv telempati.
<Modin> Men det är väl rätt många som inte känner till det paranormala eller vad man ska säga i samhället. Kanske är lite OT? =)
<jonas> Sleeper: Idag kan fenomenet reproduceras med mycket hög sannolikhet.
<Sleeper> jonas: vilket fenomen talar du om?
<jonas> Sleeper: vi vet ungefär vad effektstoleken är och vet därmed hur många försök som behöver göras för att uppnå signifikant resultat. Men många experiment görs med ett för litet antal försök och då är sannolikheten större att inget signivikant resultat uppnås.
<jonas> Sleeper: jag talar främst om telepati genom ganzfeldmetoden. Det är den forskning som varit som mest aktiv de sista 20 åren
<jonas> mini00: vad menar du med konstant och specifikt?
<jonas> Modin: Ja kunskapen om den parapsykologiska forskningen är inte så stor. Många verkar tro att vi inte fått några lyckade resultat. De tror att det skulle bli stora nyheter på TV om parapsykologerna lyckades med ett experiment. Men lyckade experiment genomförs ständigt.
<Sleeper> jonas: ok, jag förstår. i min mening så verkar forskarna sätta kriterierna så högt att de nästan omöjligen kan bevisas bortom alla tvivel. förmodligen pga. forskarvärldens vilja att förlöjliga alla ev. tveksamheter..
<jonas> Sleeper: Parapsykologerna har kämpat för att möta de kravs som ställs. Den parapsykologiska forskningen håller i snitt mycket högre kvalité än den som förs inom exempelvis psykologi och medicin
<mini00> jonas att de man upplever är nu och nått specifikt är förväntningar längre fram
<Modin> jonas: okej :). Men det är väl rätt många som inte vill gå till media osv? Anledning vet jag ej..hehe
<jonas> mini00: Jag förstår inte din fråga. Omformulera gärna frågan som en fullständig mening.
<mini00> jonas :)
<jonas> Modin: Parapsykologer vill gärna undvika sensation. Forskning är en långsam process. Om ett experiment blir lyckat kan det ta ca 10 år att verifiera resultatet. Det är en pågående process.
<Modin> jonas: okej, tack =)
<Sleeper> jonas: fältforskningen, finns det en etablerad metodik för den?
<jonas> Sleeper: fältforskning har varit omodernt under många år. Rhine började med laboratorieforskningen runt 1930 och de flesta har fortfarande fullt upp med den saken. Men det finns de som jobbar med fältforskning också. Och som utvecklat metodologin där.
* uffeking has joined #veckochatt
<jonas> Det är samma sak som vanligt. Det handlar om att så gott det går kontrollera alla variabler. Utesluta alternativa förklaringar.
<jonas> William Roll har exempelvis kontinuerligt förbättrat sin metodik för spökhusforskningen. För att utesluta många förklaringar.
<jonas> Exempelvis genom att dela upp ett hus i flera delar (på ritning) och låte många personer oberoende markera sina uppelvelser i de olika delarna. Och därefter korellera med exempelvis magnetiska avvikelser
<jonas> Sen är frågan vad som gör att vissa rum känns läskigare än andra. -- Det är inte så lätt att dra slutsatser
<Sleeper> jonas: använder William Roll inga medier i sina studier?
<jonas> Sleeper: Jo, både medier, vanligt folk och mätinstrument.
<jonas> Sleeper: men vad betyder det att medier lyckas peka ut ett rum som även andra sagt är läskiga?
* kollanova has quit IRC (Quit: CGI:IRC)
<Sleeper> jonas: haha nä det är kanske svårt att säga
<jonas> ... Försök har gjorts där man suggererat besökare. Genom att i förväg tala om att ett hus är hemsökt eller genom att säga var det spökar så kan personerna som undersöker huset uppleva saker som stämmer med detta, även om man sagt fel rum.
<jonas> man har kunnat påvisa korrelation med som sagt exempelvis vissa magnetiska avvikelser. -- Av det skulle man kunna tro att dessa magnetiska avvikelser framkallar hallucinationerna
<jonas> Kenneth Ring har påvisat möjligheten
<Sleeper> jonas: finns det universitet eller typ stiftelser som är villiga att founda dessa experiment?
<jonas> oups
<jonas> menar Persinger
* Isendre has joined #veckochatt
<jonas> I sverige stöder John Björkhems Minnesfond forskning inom parapsykologin
<jonas> det finns vissa utländska stifterlser och fonder som stöder forskning internationellt
* Lieal has joined #veckochatt
<Sleeper> jonas: men fför att söka dessa bör man ha en o annan titel o stödja sig på antar jag..
<jonas> Bial foundation är en av de största
* lollo has left #veckochatt
<jonas> riksbankens jubileumsfond stödde ett treårsprojekt med Adrian Parker i Göteborg kring Ganzfeld
<jonas> Med inriktning på att forskningen ska ta fram ett reproducerbart experiment
<jonas> Adrian tycker att han har lyckats
<Sleeper> jonas: med remote viewing?
<jonas> Sleeper: bidrag ges till de mest lämpade. Främst till renomerade forskare inom parapsykologin.
<jonas> John Björkhems Minnesfond är förhållandevis mycket liten och kan bara ge en mindre summa. Det räcker inte ens till de svenska parapsykologer vi har här på universiteten. Det finns ett stort problem i brist på pengar för forskningen.
<jonas> Jag minns inte exakta siffror nu. Men den samlade parapsykologiska forskningen motsvarar i pengar ungefär en månads forskning inom psykologi i USA. ... I den storleksordningen.
* Modin is now known as Modin|film
<jonas> Sleeper: Adrians forskning i Göteborg har främst varit med Ganzfeld.
<jonas> Psi-bot: vad är ganzfeld?
<Psi-bot> jonas: 133 - Ganzfeld (ESP-experiment, Teori)
<Psi-bot> jonas: Ganzfeld är en typ av parapsykologiskt experiment där framkallandet av drömliknande bilder stimuleras, som ett sätt att uppfatta telepatiska signaler
<Psi-bot> jonas: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/ganzfeld.html
* Legon is now known as Legon|telefon
<jonas> Okej
<jonas> Fler frågor :)
<jonas> alla är välkomna
<jonas> minst en fråga var
<jonas> kom igen nu :)
* Mithera peppar
<jonas> Artie är först på min lista.
<Sleeper> jonas: ok, jag har sett att här på paranormal finns det ett stort intresse av spökjägarnätverket? Borde ju vara möjligt skapa något av det, mer aktivt alltså mot parapsykologin?
<jonas> vem som helst :)
<jonas> Sleeper: jag ser gärna att så många som möjligt engagerar sig i det
<jonas> Sleeper: vad vill du göra?
<Sleeper> kanske först och främst med att starta en diskussion och att aktivt se fenomen.
<jonas> För att samla folk flyttade jag diskussioner om spökjägarnätverket till #guidechatten
* Tab is now known as Tab|skjutsar
<jonas> starta gärna upp en grupp i Malmö
<jonas> finns gott om spöken där :)
<Sleeper> frågade tidigare i #guide om det fanns lokala nätverk, kanske något som kan tas upp på sidan så folk kan uppmärksamma det?
<uffeking> Fråga: hur ser parapsykologer på synkronisitet, är det bara ett utfall av klärvoajans eller är det något större?
<Sleeper> malmö ja. oja ;)
<jonas> Sleeper: Skulle kunna skapa ämnen för lokalgrupper. Det kommer troligen bli paraträff i malmö om några dar. Kom dit :)
<Pangloss> paraträff i malmö?
<Pangloss> var-när-hur?
<Sleeper> jonas: absolut :)
<jonas> Som sagt, Tröls... Om jag bara kunde få klartecken från dem. Såvida ingen har bättre alternativ. Ska ringa dem snart igen.
<jonas> uffeking: Klärvoajans är ett samlingsnamn på något som vi inte vet vad det är. Det som är ESP men inte telepati brukar läggas in under rebriken klärvoajans.
<Sylvanos> :(
<jonas> uffeking: Men vi kan egentligen inte säkert säga vad som är ESP och vad som är PK. Vi vet inte om händelserna som inträffat är för att något har påverkat händelserna eller om det är något som omedvetet styrt en eller flera personers handlande
<jonas> så det går egentligen bara att säga att det är exempel på psi
<jonas> ibland säger man GESP för att tala om det som ser ut som ESP men skulle kunna inkludera PK.
* Melle|ute is now known as Melle|para
<jonas> Sylvanos: vad?
* Pangloss is now known as Pangloss|brb
<Sleeper> jonas: en del av forskningen inom parapsykologin är ju runt reinkarnation, finns det någon svensk forskning inom det?
<jonas> Synkronicitet är inte lätt att forska i. Handlar det om spontana fall är det svårt att säga hur sannolikt eller osannolikt händelsen var
<jonas> det är mycket sannolikt att mycket osannolika händelser inträffar då och då
* Lucina is now known as Lucina|borta
<jonas> uffeking: Dean Radin har uppfunnit en låda som kan sägas mäta synkronicitet. Den visar på ovanliga avvikelser från slumpmässighet i närheten av händelser där flera perosner tänker på samma sak.
<jonas> Sleeper: Det finns så vitt jag vet ingen forskning kring reinkarnation i Sverige.
<jonas> Sleeper: men JBM har nyligen fått pengar från arv som enligt testament ska gå till forskning om liv efter döden. Så det finns möjlighet att söka bidrag för sådan forskning.
* trumman has joined #veckochatt
<jonas> Det var inte direkt en anstorming av frågor här nu :)
<uffeking> Jonas: ungefär vad jag tror med, men tycker att det är intressant att se vad som är äkta Synkronicitet och vad som är omedveten klärvoajans, om du förstår vad jag menar.
<trumman> vad pratar ni om?
<jonas> parapsykologi
<Isendre> Vad forskas det mest kring ? Alltså innom parapsykologi,
<uffeking> trumman: hej du/Vattenhand
<Sleeper> kanske många som blir ställda av att diskutera paranormala fenomen utifrån ett vetenskapligt synsätt :)
<jonas> uffeking: Ja då behöver man också definiera vad man menar med cynkronicitet.
<jonas> Isdamen: telepati
<jonas> Isendre: telepati
<Artie> jonas: ESP är väl ganska vanligt i vardagen, tex. hur ofta hör man inte folk som säger att de vet vem som ringer i telefonen utan att de kollar först?
* trumman has left #veckochatt
<jonas> Isendre: Just nu forskas det mycket kring experimentledareffekten
* Judith has joined #veckochatt
<jonas> Isendre: det forskas även en del inom DMILS. Direct Mental Influence on Lining Systems.
<Artie> jonas: eller att man råkade tänka på samma sak som den man pratar med
<jonas> DMILS anknyter till healing-forskningen. Healing angränsar till parapsykologin men det området skulle man kanske snarare kalla för paramedicin
* Modin|film has quit IRC (Quit: CGI:IRC)
<Isendre> Var kan man läsa om resultaten som kommer fram?
* Svadharma has joined #veckochatt
<Svadharma> Parahallå
<uffeking> Jonas:Vad jag menar med cynkronicitet i detta fall, är att våra handlingar blir styrda av något högre för att ”passa ihop” med varandra...
* Judith has left #veckochatt
<jonas> Artie: Ja att känna på sig vem som ringer skulle kunna vara ett parapsykiskt fenomen
<jonas> Artie: ett av de vanligaste sakerna man kan uppleva
<Svadharma> Morfiska fält?
<jonas> Artie: ett annat vanligt fenomen är kris-telepati. Att känna på sig när någon du bryr dig om befinner sig i en kris. Exempelvis råkat ut för en olycka
<jonas> ... eller nyligen dött.
<jonas> Isendre: Är du intresserad av parapsykologin och de resultat som kommer fram kan du gå med i Svenska Sällskapet för Parapsykologisk Forskning.
<jonas> Då stöder du den svenska forskningen och får även ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna. http://parapsykologi.se/
<Isendre> Ja tack, det vill jag jätte gärna.
<jonas> uffeking: det finns en teori som kallas för PMIR. Har för mig det var Rex Stanford... Som säger att vi använder psi för att förenkla vår vardag
<jonas> kanske två personer genom psi kan skapa ett sammanträffande som har en gynsam utgång.
<jonas> Utvecklingsmässigt kan man gissa att de som kan använda psi på det viset har lättare att överleva.
* Melle|para is now known as Melle|bbl
<Svadharma> Eller morfiska fält?
<Isendre> Kan du berätta mer om DMILS?
<jonas> Svadharma: morfiska fält är något som Rupert Sheldrake talar om. Som en slags modell för en del av de paranormala fenomenen
<jonas> Isendre: http://parapsykologi.se/medlemskap.html
* Moh is now known as Moh|bbl
<Svadharma> Ja tack Jonas! :-)
* LostIn|borta is now known as LostIn|bbl
<Svadharma> Jag känner inte bara till i teorin men använder dessa morfogena resonanser i mitt dagliga liv...sysslar med healing
<jonas> Svadharma: ja man skulle kunna tänka sig att det är en slags formande fält som påverkar händelser. Då utgår man inte nödvändigtvis från att en viss person gör det. Det är dock inte lätt att bevisa att så är fallet.
* uffeking has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
<jonas> Vi skulle behöva skilja på vad som är morfiska fält och vad som är annan typ av psi
* uffeking has joined #veckochatt
<Svadharma> Är det nån skillnad på något inom psi? Allt rör ju samma energi i grunden som jag ser det! ;)
<jonas> DMILS kännetecknas av att man ofta mäter med elektroder på kroppen för att få uppsignaler som man kanske inte ens är medveten om
<jonas> det kan handla om effekten av att någon stirrar på dig.
<jonas> En del forsknign har visat att kroppen reagerar på att någon tittar på dig, även via en kamera som går till monitor i ett annat rum
* LostIn|bbl is now known as LostIn
<jonas> ... och att även om du inte känner det medvetet så känner din kropp på sig det omedvetet
<Isendre> ,,spännande..
<jonas> Svadharma: Ja så länge vi inte vet hur psi fungerar kan vi heller inte säga vad som är vad. Psi har en negativ definition
* Legon|telefon is now known as Legon
<jonas> vi vet inte vad psi är. Vi vet bara vad psi inte är. Det är inte något som vi redan vet om...
<Svadharma> Jag har varit i Ryssland och i Indien, och träffat en hel del sanna mystiket och shamaner, hehehe! Allt finns. enligt dom, så det är bara att öppna sig och tro på sina egna obegränsade förmågor
* Lieal has left #veckochatt
<dev|ibland> känna djupare.
<Svadharma> Jag går mest på egen erfarenhet och sen jämför jag med andras upplevelser, forskning går inte till på samma sätt där som här....
<Svadharma> Vi måste ha bevis, men det blir lite svårt att bevisa subjektiva upplevesler....därför kan mystiker hålla på oanade kunskaper utan att vetenskapen kan bevisa nåt av det han har fått fram....
<jonas> Svadharma: ja det är inte lätt.
<jonas> För det första är frågan om det vi vet idag om psykologi etc räcker för att förklara våra uppelvelser
<jonas> väldigt mycket går att förklara med psykologi utan att blanda in psi
<dev|ibland> http://www.geocities.com/swamiramabio/ResearchSwamiRama.htm
<dev|ibland> kolla detta gärna
<Sleeper> jonas: har det gjorts några studier på chackran och auror?
<jonas> Sedan, när vi väl kommit fram till att det finns något mer som vi inte känner till ... Så behöver vi fortfarande isolera exakt vad som behöver detta extra och när det ändå räcker med psykologi
<jonas> Och sen försöka förstå hur detta något fungerar. -- Studera det genom mängder med experiment där man undersäker hur olika faktorer förändrar resultatet
<Isendre> Hur mycket forskning bedrivs det egentligen i Sverige? Och vilket land är det ledande?
* mini00 is now known as mini00|bbl
<Svadharma> Vad jag tror fattas i väst är att integrera.....utan att behöva analysera, bara upplevelsen är nog....
<jonas> Svadharma: vad du talar om är inte det vi kallar vetenskap.
<jonas> Det bedrivs mycket parapsykologisk forskning även i indien.
* mini00|bbl has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
<jonas> Sleeper: Det forskas mycket kring så kallade chakror och auror. Mer kopplat till healing. Problemet där är dock att det är forsknign på något som vi inte vet om det existerar...
<Svadharma> Jo....visst, men det skikjer sig avsevärt i metoderna....där har man en annan grund att stå på. den vediska
<jonas> Isendre: I sverige finns det några personer som forskar kring parapsykologi. Men inte på heltid. I flera fall endast på fritiden. Huvuddelen av tiden går åt till vanlig forskning och undervisning av studenter i psykologi
<jonas> Adrian Parker och Anneli Goulding i Göteborg
<Sleeper> jonas: tycks som vetenskapen är god till att stånga sig i väggen istället för att gå in genom dörren ;)
<jonas> Jan Dalkvist och Joachim Westerlund i Stockholm
<Svadharma> Ämnet för forskningen påverkas ju dessutom av den som utför experimentet....
* kollanova has joined #veckochatt
<jonas> Men Lund har fått en massa pengar från ett testamente för att inrätta en professur i parapsykologi och hypnologi. Det kommer öka forskningen i Sverige betydligt.
<Svadharma> Igen morfisk resonans....vår förväntan styr utfallet....
<jonas> Sleeper: vetenskapen är bra för att skilja mellan fantasi och verklighet. Väldigt många lever i fantasin.
<Isendre> Vet vi inte att den existerar (auran)? Läste för länge sen en bok bakom järnridån, parapsykologisk forskning om jag minns rätt i gamla sovjet.
<jonas> Sleeper: Det paranormala är klurigare än mycket annat. Men det betyder inte att man måste ge upp.
* Pangloss|brb is now known as Pangloss
<Svadharma> Inom militären i både USA och Ryssland, skolas kommandotrupperna i auraläsning......
<jonas> Svadharma: Det forskas en del kring experimentledareffekten numera. Om hur forskarens inställning kan påverka resultatet.
<Sleeper> jonas: nej, jag instämmer. som jag tidigare sagt så tror jag att den parapsykologiska forskningen lider av att de måste bevisa så mycket mer än vad motsvarande forskning behöver. ex. som du nämnde medicin och psykologi
<jonas> Isendre: Kirlianfotografering kan visa på att det finns ett fält runt människokroppen. Det vet vi redan. Men det är en annan sak när man påstår att detta fält exempelvis skulle finnas kvar efter döden eller finnas även efter en amputation. Det har nog inte påvisats.
<Isendre> Ok, tänkte väl det:)
<jonas> Svadharma: är du säker på att du inte bara talar om värmekameror? ... Varje människa har ett värmefält omkring sig...
<Sleeper> jonas: har läst liknade av vad Svadharma nämner, men då främst inom remote viewing i spionsysfte. mest av den forskningen sägs ha utförts på 50-80 talet. idag vet jag inte
<jonas> Det finns ett berömt foto som visar fältet av ett löv som klippts av. Som visar lövets form även i den avklippta delen. Det är dock praktiskt taget ingen som lyckats upprepa det experimentet.
<Svadharma> Om vi tittar utanför vårt 7,23 cm band, som allt i vårt universum vibrerar samtidigt med, ser vi auror, och alla andra multipler av ljus, men det är inte vetenskapligt bevisat, så därför finns det inte en klar förståelse för det kosmiska hologrammet, men jag har upplevt detta och därför finns det ju för mig
<jonas> däremot kan man använda kirlianfotografering för att få fram en del info om objektet. Man har exempelvis kunnat förutsäga grobarheten hos frön via dess kirlianfält.
<Isendre> Sjukdom då?
<jonas> Sleeper: Både sovjetunionen och USA har anävndt ESP för att spionera.
<dev|ibland> jag tror det mkt har att göra med den offentliga synen på det paranormala/mystiska etc, som gör att saker segar sig, vetenskapligt. men på sina håll har ju en del forskare gjort intressanta upptäckter osv, men de görs ju ej synligt för den offentliga massan.
<jonas> Medium används på många ställen inom polisarbeten
<jonas> Används även av företag för att exempelvis hitta malmfyndigheter eller som bleslutsstöd för investeringar
<dev|ibland> jonas jo, det tycker jag har märkt.
<Artie> :)
* Ann has joined #veckochatt
<jonas> Man använder det för att det inte skadar att försöka... Även om man inte kan vara säker på att det är till hjälp.
<dev|ibland> t ex
<dev|ibland> www.seaspower.com
<jonas> Isendre: det finns stöd för att man kan se sjukdom i kirlianfoto ja. Men kirlianfotots utseende styrs till största delen av fuktighet. Unbgefär samma sak som används av en lögndetektor.
<Svadharma> Vad tror man om disclosure project här då?
<jonas> dev|ibland: Parapsykologer får ständigt intressanta resultat. Men det är komplicerat hur resultatetn ska tolkas. Därför det behövs mer forskning. MEr resurser till parapsykologin.
* Moh|bbl is now known as Moh
<jonas> Forskningen ser lite olika ut i olika kulturer. På en del håll jobbar man mycket mer på att hitta tillämpningar av den parapsykologiska forskningen. Men i västerlandet är det mer grundforskning som gäller.
<jonas> Svadharma: det har inte med parapsykologi att göra. Men personligen är jag mycket intresserad av det :)
<Svadharma> http://www.cseti.org/ en VÄLDIGT intressant sida, för en som vill veta lite om vad som mörkats under lång tid, men som nu sakta förs in i den bredare massans medvetande.....
<Sleeper> Svadharma: som jonas sa.. diskuterar i övright också mycket gärna det
<jonas> Adrian Parker satte nyligen samman en slags sammanfattning av hur situationen ser ut idag
<jonas> >>> En sammanställning av bevisen från den parapsykologiska forskningen
<jonas> >>> http://parapsykologi.se/artiklar/ejp2003_ap_gb_ult.pdf
<Svadharma> JA, det har tigits mycket om detta, förlöjligats och till och med likviderats för tro på såna saker
* Ann has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
<jonas> Svadharma: du är off topic
<Sleeper> jonas: en annan fråga, har det kommit några speciella förfrågningar från forskare till paranormal.se?
<jonas> Sleeper: nej inte direkt. Ett par har velat sätta upp experiment och letat efter medarbetare
<Sleeper> jonas: men inget som har sjösatts sas?
<jonas> jag vet inte. Vem som helst kan kontakta medlemmar och sätta samman ett projekt
<jonas> se till att ha angivit dina intressen så blir du kontaktad
<Svadharma> Jonas, det finns inget off topic, det är bara en subjektiv syn....får vi reda på sanningen om disclosure, öppnas en helt ny syn på paranormalt och psi, så det hör i allra högsrta grad samman
* Ann has joined #veckochatt
<uffeking> Jonas:vad är det för experiment, och var får man mer info?
<jonas> uffeking: jag vet inte. Se till att ange dina intressen så kommer du med i sökningarna när någon vill ha tag på folk.
<jonas> Det har visats lite intresse bland medlemmar i SPF av att göra amatör-experiment på egen hand.
<uffeking> jonas: Ok, tack, ska göra det
<Sleeper> jonas: jo iofs, var mest intresserad av att höra om ni hade blivit kontaktade. och den frågan fick jag svar på :)
<Svadharma> Att få komntakt med utomjordiska intelligenser, osýnliga för de allra flesta, för de vibrerar med en högre vibration, anser jag i alla fall höra till parapsykolgi.....eller?
<jonas> Jag har ibland demonstrerat hur paranormal.se även kan användas som färdiga enkätsvar
* Isendre has quit IRC (Quit: CGI:IRC)
<jonas> Du kan exempelvis se hur många som upplevt ESP: (Följ inte länken om ni inte vill se. Det tar lång tid att generera sidan) http://paranormal.se/member/db/topic/view/stats?tid=101
<jonas> ... Statistik finns för vartenda ämne i uppslagsverket
* lp73 has joined #veckochatt
<jonas> Svadharma: Hur kan vi veta om det vi upplever verkligen är en utomjordisk intelligens?
<jonas> Svadharma: det skulle lika väl kunna vara ett dissocierat medvetande
<jonas> Svadharma: vi vet redan inom psykologin att det går att skapa låtsaskompisar. Och det är en normal förklaring
<Sleeper> jonas: finns det någon parapsykologisk forskning över hur psykiska förmågor verkar ha utvecklats historiskt sett, om folk idag verkar vara mer eller mindre psykiskt bevandrade?
<Svadharma> Jo med det analytiska sinnet kommer vi ingenstans, jonas
* Ann has quit IRC
<jonas> och enligt occhams rakkninv, principen om att välja den enklare förklaringen, så säger vi att det är en dissociativ personlighet snarare än en utomjordisk
<jonas> Svadharma: Parapsykologi handlar om det analytiska föhrållningssättet till det paranormala.
<jonas> Svadharma: Idag är det det perspektivet jag använder. Men du är välkommen i #magi där jag vi kan diskutera ur andra perspektiv :)
<Svadharma> Det finns världar i världen som varken du eller jag vet någonting om, jonas, och vad finns inte då i hela universum kosmos? OK,!
* Looking up Svadharma user info...
<jonas> Sleeper: forskningen har inte hållit på länge nog för att kunna se några sådana trender
<Pangloss> vetenskap handlar dock om det man vet nånting om...
<jonas> Sleeper: vi kan säga så mycket som att förmågan verkar finnas i varierande grad i hela befolkningen. Vi kan alltså säga att det inte bara är ett litet fåtal personer som har förmågan. Men det finns ett litet fåtal som är märkbart bättre än genomsnittet.
<jonas> Svadharma: så varför då kalla det utomjordisk, om nu denna intelligens kanske är jordisk, inomjordisk eller lever inne i oss själva?
* Svadharma is now known as Tiwaz
<jonas> dena problematiken bler tydlig inom forskningen om liv efter döden.
<Sleeper> jonas: jo det har jag blivit varse om. :)
* Looking up Tiwaz user info...
* Melle|bbl is now known as Melle
* Looking up Melle user info...
* Tiwaz has quit IRC (Killed (Nickserv (Du är välkommen tillbaka med ett nytt försök)))
<uffeking> Om någon vet om esp är vanligt förekommande i Svenska befolkningen måste det vara svenska spel. Tyvärr lämnar de inte ut tillräckligt med info får att vi andra ska kunna kolla det.
<jonas> ... Om ett medium får ett budskap från vad som sägs vara anden från en släkting som dött en tid innan -- hur vet vi om budkspaet verkligen kom från denna ande och inte kom telepatiskt från personen som kom till mediet, eller avlästes klärvoajant på samma sätt som andra saker kan fås fram klärvoajant?
* Monka has joined #veckochatt
* Lucina|borta has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
<jonas> uffeking: Dean Radin har gjort en hel del forskning på kasinon i Las Vegas
<jonas> uffeking: Kasinona lämnar inte ut detaljer, men han har fått tillstånd i forskningssyfte att studera psi i den miljön och fått tillgång till statistiken
<uffeking> jonas: hur gick det?
<jonas> Tja. Minns inte detaljerna. Mer än att visst så förekommer psi.
<jonas> Det roligaste därifrån var att man vid analys kunde konstatera att en oproportionelig stor del av jackpottvinsterna kom just vid fullmåne
* Svadharma has joined #veckochatt
<jonas> men det var en så kallad post-hoc-analys :)
<uffeking> Jonas: post-hoc-analys?
<jonas> uffeking: det går alltid att hitta samband om man letar efter dem
<Svadharma> http://www.cseti.org/
<jonas> så har man inte bestämt sig i förväg vad man letar efter så är inte resultatet tillförlitligt
<jonas> det behöver göras nya försök där man i förväg säger att man lettar efter just den effekten
<Svadharma> Finns det nån som hört/sett nåt om disclosure project här?
<dev|ibland> Svadharma ja
<dev|ibland> :)
<jonas> ... Nästa gång kanske man inte hittar den kopplingen men istället hittar någon annan kul koppling.
<dev|ibland> Svadharma jag har filmen på datorn i halvdann kvalité. hmm för mig man kan ladda ner den ifrån sidan.
<jonas> Ju mer kreativ man är, desto fler roliga samband kan man hitta.
<jonas> Och det är för att antalet möjliga samband är obegränsade.
<jonas> Svadharma: off topic. Gå till #ufi
<jonas> Svadharma: off topic. Gå till #ufo
<jonas> Iofs är klockan 21.30 nu
<jonas> Veckochatten är slut för denna gång :)
<jonas> så sista chansen att fråga
<Sleeper> tack för en intressant chatt isåfall :)
<uffeking> Alla: tackar
<Mithera> jonas: tusen tack för att du kom!
<jonas> Jag är alltid här ;)
<Mithera> jonas: ja, men som gäst
<jonas> http://parapsykologi.se/
<jonas> kom ihåg http://parapsykologi.se/
<jonas> besök http://parapsykologi.se/
<jonas> bli medlem i SPF
<Isdamen> tack för ikväll jonas
<jonas> Sheldrake kommer till stockholm snart
<jonas> http://paranormal.se/topic/rupert_sheldrake_2004.html
<Mithera> :)
<Isdamen> jonas var står det om hur man blir medlem?
* Svadharma is now known as Tiwaz
<jonas> Isdamen: om jag lyckats ska det vara lätt att hitta...
<jonas> http://parapsykologi.se/medlemskap.html
* Tiwaz has left #veckochatt
<jonas> tack för ikväll
<jonas> Kanalen #vetenskap har funnits länge men inte varit särskilt välbesökt
* Mithera tackar ochkså för i kväll... och springer i sängs...
<Isdamen> gonatt Mithera
<jonas> det är dock kanalen tänkt för parapsykologi och annan vetenskaplig forskning