Hem

Parapsykologisk forskning: I laboratorie Parapsykologisk forskning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 714, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/forskning/laboratorie.html
är en sorts Parapsykologisk forskning

Alias: parapsykologisk laboratorieforskning

normal

I laboratoriet försöker man studera psi-fenomenen under kontrollerade förhållanden. Rhines kortgissning har ersatts av mer sofistikerade försöksanordningar. Numera avser man gärna att åstadkomma starka känslointryck hos försökspersonerna. Exempel på sådan forskning vid svenska universitet är ganzfeld i Göteborg och i Stockholm studier av telepatisk överföring av känslor.