Hem

Förvandlad av ljuset Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153499, v1 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Psykisk kraft och Näradöden-upplevelse
Publicerad år 1992
ISBN 91 7643 233 5
sidantal 238
Av Melvin Morse
Publicerad av Natur och Kultur

Alias: förvandlad av ljuset

normal

Bokens baksida

Här fördjupar Melvin Morse vår kunskap om nära-döden-upplevelsens positiva eftereffekter. I den största vetenskapliga undersökningen hittills intervjuar han över fyra hundra vuxna som alla har haft en nära-döden-upplevelse som barn.

Med frikostiga citat från intervjuerna visar han att nära-döden-upplevare är psykiskt friskare än andra, att de har färre psykosomatiska besvär, att de har större livsglädje och mindre rädsla för döden.

Han visar också att nästan alla som har haft en nära-döden-upplevelse upplever ett ökat antal paranormala fenomen som sanndrömmar, förmåga att se vad som händer nära anhöriga på långt avstånd eller innan det verkligen inträffar.
Melvin Morse, barnläkare och docent i barnsjukdomar, är en av USA:s främsta nära-döden-forskare. Paul Perry är fd chefredaktör för American Health Magazine.

Förordet till den svenska utgåvan har skrivits av Göran Grip.

Oavsett vad man anser om nära-döden-upplevelser är den här boken läsvärd.