Hem

Hur homo blev sapiens Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 651852, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Tankar och Evolution
Av Peter Gärdenfors
Publicerad av Nya Doxa

Gärdenfors beskrivning om hur det mänskliga tänkandet uppstått

Alias: hur homo blev sapiens

normal

I Hur homo blev sapiens beskriver professorn i kognitionsvetenskap Peter Gärdenfors på ett populärvetenskapligt sätt hur det unikt mänskliga tänkandet uppstått.

Hans kunskapsteori bygger på biologiska grundvalar och utgår från evolutionsteorin. Författaren presenterar också en rad egna originella idéer. Bland annat tecknar han människans stamträd och pekar ut på vilka punkter människans skiljer sig från aporna. Våra nära släktingar bland aporna kan visserligen planera, men det är bara människan som kan planera för sina framtida behov, vilket ger oss tillgång till en rad för människan unika förmågor.

Det mänskliga språket, som är mycket rikare än djurens signaler, är ett exempel. Genom språket kan vi kommunicera med andra om våra innersta tankar.