Hem

Martinus Thomsen Filosof, Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139156, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Vupanax
är Filosof och Författare
plats Danmark

En filosof från Danmark som tar upp i stort sett allt som kan hända/drabba en människa under sin livstid.

Alias: martinus thomsen och thomsen, martinus

normal

En filosof från Danmark som tar upp i stort sett allt som kan hända/drabba en människa under sin livstid. Också en skapelseberättelse som sträcker sig genom tid och rum - tidlös. Han har mkt logik i sitt Gudsbegrepp som gör att när man väl förstått detta vill man bara studera vidare. Han talar om så skilda ämnen som depressioner, kost, universum, fysik, och reinkarnation.

normal

Dansk OCCULTIST och författare till den sju band tjocka Livets bok. Detta jätteverk innehåller en detaljerad världsbild där allting ses som en del i en större helhet, som i sin tur är en del av en större helhet. Det finns ingen direkt organisation runt hans teorier men däremot ett antal rekreationsorter i Danmark och skåne.


normal

Martinus uppenbarelse

Martinus föddes den 11 augusti 1890 i det lilla stationssamhället Sindal i Vendsyssel, norra Jylland. Uppväxtförhållandena var enkla. Hans skolgång begränsar sig till några få år i byskolan där det under sommaren och hösten bara undervisades två gånger i veckan. När han var 12 år gammal blev han vallpojke och 4 år senare började han utbilda sig till mejerist. Han arbetade på flera olika mejerier i Danmark. 1918 blev han väktare och 1920 blev han kontorist på mejeriet Enigheden.

Orsaken till Martinus författarskap var upplevelsen av en genomgripande förändring av medvetandet som ägde rum i mars månad 1921.

Händelsen kommenteras på följande sätt av Martinus själv i boken Kring min missions födelse, kapitel 16:

Efter anvisningen i den lånade boken försökte jag en aftonstund att meditera över begreppet Gud. Och plötsligt, utan att jag rätt visste hur, befann jag mig i ett tillstånd, där det föreföll mig, att jag var platsen för något oändligt upphöjt.

En helt liten lysande punkt blev synlig i fjärran. Ett ögonblick var den försvunnen. Men i nästa sekund blev den åter synlig, och nu hade den kommit mycket närmare. Jag kunde se att ljuset härrörde från ett kristusliknande väsen, som framträdde i bländande vitt sken med blå detaljer. Ljuset var så intensivt och levande att det påminde mig om de tomtebloss som man använder i julgranarna. Dock var uppenbarelsens stjärnor mycket, mycket mindre men i gengäld oerhört mycket talrikare.

Åter inträdde en paus då jag liksom befann mig i mörker. Men så visade sig den lysande gestalten ånyo. Jag såg rätt in i en gestalt av eld. Ett kristusväsen av bländande solsken rörde sig nu emot mig med armarna lyftade som till omfamning. Jag var fullständigt lamslagen. Utan att kunna utföra den minsta lilla rörelse stirrade jag rakt in i det strålande väsendets bältregion som nu var alldeles framför mig och i jämnhöjd med mina ögon. Men gestalten fortsatte sin rörelse framåt, och i nästa ögonblick gick den rakt in i mitt eget kött och blod. En underbar, upphöjd känsla överväldigade mig. Förlamningen var över. Det gudomliga ljuset, som sålunda tagit sin boning i mig, gav mig förmåga att se ut över världen.

Och se! Kontinenter och hav, länder och städer, berg och dalar låg badande i ljuset från mitt eget inre. I det vita ljuset blev jorden förvandlad till Guds rike.........