Hem

Martinus kosmologi Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33950, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Dottio
är Trobart och Lära

Martinus kosmologi är det samlande begreppet för den danske tänkaren Martinus Thomsens världsbild.

Alias: martinus kosmologi

normal

Martinus kosmologi handlar om hur hela universum hänger ihop i ett kosmiskt sammanhang. Martinus förklarar väsens utveckling sker först genom mineralriket sen växtriket. Sen som djur och slutligen som människa. Och att vi som människa genomgår den slutliga fasen mot ljuset. Därav är de inte sagt att vi nått ljuset bara för vi lever som människor.

Kosmologin ger logiskt motiverade svar på livets fundamentala frågor. Den leder till en optimistisk livssyn, och lägger grunden till ett harmoniskt och sympatiskt förhållande till alla människor och allt levande.

Den befrämjar därmed den humana utvecklingen. Kosmologin är avsedd för de människor som blir inspirerade av den, många av dem humana materialister.

Var och en som är intresserad av kosmologin bör betrakta den som en livsteori som kan studeras helt fritt. Varje individ får sedan göra sin egen självständiga bedömning, utifrån sina erfarenheter och efter sina egna intellektuella, känslomässiga och intuitiva förmågor. Ingen ska känna sig bunden av något som helst annat än sin egen övertygelse.

Kosmologin är helt i överensstämmelse med den fysiska vetenskapens säkra resultat. Den visar också att det bakom världsreligionernas skenbart ologiska innehåll ligger mycket större och helt klara intellektuella perspektiv. Därför har Martinus verk huvudtiteln Det tredje testamentet.