Hem

Livets bok Bok

Tredje Testamentet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627776, v3 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Kosmologi, Martinus kosmologi, Natur och Liv
Av Martinus Thomsen
Publicerad av Världsbild
språk Svenska

Det centrala verket i Martinus Kosmologi

Alias: livets bog, livets bok och livets bok - tredje testamentet

normal

Livets bok är Martinus stora, centrala verk i sju delar. Det utges även på svenska under sin danska originaltitel Livets Bog.

Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande.

Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Livets Bog lägger grunden till en vetenskap om livet.

Boken redogör för de principer som möjliggör vår livsupplevelse. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet och hur vi skapar vår framtid – vårt öde – genom vårt sätt att tänka och handla i dag.

Vi befinner oss i utveckling, på väg att bli riktiga människor.

Principen om ”den starkares rätt” undergrävs till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla.