Hem

Sofist Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491675, v4 - Status: normal.
är en sorts Filosof

En person som i en diskussion inte är ute efter sanningen utan efter att vinna.

Alias: sofism, sofist och sofister

normal

(Grekiska: sophistai = vishets lärare) Ursprungligen kallades alla som sökte vishet för sofister. På 400-talet f.Kr. kallades en grupp grekiska filosofer, bl.a. Protagoras, Gorgias och Hippas, för sofister. De arbetade med kvinnliga lärare i praktisk filosofi och retorik mot betalning.

normal

I antikens Grekland var en sofist en lärare som lärde unga män med politiska ambitioner olika metoder för övertygande argumentering.

normal

Sofism

Sofism kommer av grekiskans sophisma och ska vara vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet.