Hem

Sofism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 522452, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi

Riktning i antik filosofi ca 400 f.Kr, främst rörande etiska, retoriska och socialfilosofiska problem.

Alias: andra sofistiken, sofism, sofistik och sofistiken

normal

Sofisterna var i regel skeptiker och intog en relativistisk hållning inom moral och kunskapsteori.
Distinktionen mellan det konventionella och det naturgivna som är fundamental inom rätts- och språkfilosofin härstammar från sofistiken.
Anhängare och företrädare till sofistiken var Gorgias och Protagoras.

Den andra Sofistiken

Andra sofistiken är den kombination av retorik och filosofisk skolning som blomstrade särskilt under 100-talet e.Kr.