Hem

Søren Aabye Kierkegaard ( 1813 - 1855 ) Filosof, Teolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627754, v3 - Status: normal.
är Filosof och Teolog
Start 1813
Slut 1855

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), dansk filosof, teolog och författare.

Alias: søren aabye kierkegaard och søren kierkegaard

normal

Den danske 1800-talstänkaren Kierkegaard skiljer mellan två sanningsbegrepp, en vetenskaplig teoris objektiva sanning och en livsåskådnings subjektiva (existentiella). En livsåskådning är för K. sann för den som valt den just p.g.a. hans tro. I sina många litterära verk behandlar K. läran om de tre stadierna där han skiljer mellan tre olika livsformer: den estetiska, det etiska och den religiösa.
Moral och religion är det centrala i Fruktan och bävan, där K. utgår från Abrahams situation då Gud befaller honom att offra Isak. K. resonerar här kring om plikt mot Gud kan finnas då den strider mot moralen.
I Begreppet ångest finns en djupanalys om ångestens roll i syndens uppkomst. Kierkegaard var konstnär, filosof och religiös individualist. Hans tankar hade sin grund i studier av Platon, Augustinus och Hegel. Själv fick han betydelse för Heidegger och utövade stort inflytande bl.a. på existentialister i Tyskland och Frankrike.