Hem

Friedrich Wilhelm Nietzsche ( 1844 - 1900 ) Språkvetare, Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422445, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Adryan Linden
är Språkvetare och Filosof
Start 1844
Slut 1900

Tysk professor i klassisk filologi och filosof, men valde dock under sin levnad att avsäga sig sitt tyska medborgarskap och förblev fram till sin död statslös.

Alias: friedrich wilhelm nietzsche och nietzsche, friedrich

normal

Vem var Nietzsche enligt www.susning.nu

Kring Nietzsche utvecklades redan under sin livstid en omfattande personkult?. Hans tankar var annorlunda och framför allt brutala. Nietzsche talade ofta om övermänniskan som något att sträva efter; han räknade till två övermänniskor: Jesus och Benedictus Spinoza. Människan är en lina, spänd mellan djuret och övermänniskan. Under den senare delen av sitt liv kom Nietzsche sällan att underskatta sig själv. En annan tanke Nietzsche drev var att suktandet efter makt är människans drivkraft.

Men å andra sidan sorteras Nietzsche ofta som existensialist och språket i hans arbeten är ofta vackert poetiskt. Han trodde på ett hälsosamt liv med filosofi grundat i världen vi lever i snarare än någon ponerad värld. Han var vegetarian och avhållsam till alkohol och kaffe.

Nietzsche använde i många av sina essäer musik som grund eller metafor för sina resonemang och han skrev även musik själv. Han beundrade Richard Wagner och Arthur Schopenhauer stort. Nietzsche var god vän med Wagner, men kom senare i sitt liv att vända sig mot densamme. (Bland annat i artikeln Fallet Wagner.)

Under senare delen av sitt liv drabbades Nietzsche av en gradvis tilltagande sinnessjukdom. Det var under denna tid han alltmer talade om den ständiga återkomsten, ett begrepp som ingen filosof sedan dess lyckats få rätsida på.

Nietzsche sammankopplas ofta med nihilismen, även om den inte är hans skötebarn. Däremot har han kommenterat nihilismen med att den - vårdslöst sammanfattat - skulle innebära ett hot mot människan. Delar av Nietzsches filosofi har, efter hans död, även anammats av tyska nazister och viftats med. Neitzsche själv hatade sitt Tyskland till den grad att han händelsevis ska ha döljt sitt ursprung. Den som bär ansvaret för att förknippa Nietzsche med nazismen är istället hans syster, som var aktiv nazist och därtill skrev om delar av hans verk för att de skulle passa bättre.

Några av hans verk är:

Den glada vetenskapen
Om moralens härstamning]?
Så talade Zarathustra
Antikrist
Ecce homo

Nietzsche har brevväxlat med August Strindberg. Nietzsche hade en galet stor mustasch.

normal

Den 15 oktober 1844 ca kl 10:00 föds Friedrich Wilhelm Nietzsche i den preussiska (tyska) byn Röcken bei Lützen, som ligger i Sachsen. Han är son till Karl Ludwig Nietzsche och Franziska Nietzsche. Nietzsches fader var till yrket en lutheransk präst och hans moder en hängiven hausfrau (husfru).

Nietzsche döps till Fredrich Wilhelm för att hedra den dåvarande preussiska kejsaren, men han skulle senare i livet upphöra med att kalla sig Wilhelm - då Nietzsche inte kunde med den tyska nationalism; som låg bakom hans föräldras namnval. Hans yngre syster Elisabeth Nietzsche föds den 10:e Juli 1846. När Nietzsche är fem år dör Nietzsches far Karl Ludwig på grund av sinnesjukdom, detta sker den 30:e Juli 1849 - vilket gör att han blir uppfostrad av sin mor och två mostrar. Något som stark präglar hans senare kvinnosyn.

Redan från barnsben älskade Nietzsche musik och han drömde om att bli tonsättare, och lär ha utropat: Utan musik skulle livet vara ett misstag! I sin ungdom skapade han och några vänner en Wagner-klubb och Nietzsche lär då ha bestämt sig för att bli vän med Wagner, något som han även senare blev.

Nietzsche skulle som yngling komma att studera klassisk (grekisk) filologi både i Bonn (1864-65) och i Leipzig (1865-67).

I oktober 1867 tar Nietzsche värvning i den preussiska armén vid ett artilleriregemente stationerat i den tyska staden Naumburg. Men ett år senare i oktober 1868, lämnar Nietzsche armén.

I januari 1869 blir han blott 24 år gammal utnämnd till professor i klassisk filologi vid universitetet i Basel, men han skulle komma att förtidspensionera sig 1879 tackvare en drastisk ökning av migränattacker på grund av en nerv- och ögonsjukdom. Tre månader senare i april 1869 så avsäger Nietzsche sig sitt preussiska medborgarskap, då han inte hade mycket till övers för det tyska, och blir Schweisk medborgare.

Under sin tid i Basel blev han bekant med Jakob Burckhardt författare till boken, The Civilization of the Renaissance in Italy som hade publicerats nio år innan 1860. Men den viktigaste vänskapen som etablerades under denna tid är Nietzsches djupa vänskap med Ricard Wagner (1813-1883). De båda möts för första gången i maj 1869 i staden Tribschen. Han spenderar även den första veckan av julen tillsammans med Wagner i Tribschen samma år.

I det fransk-tyska kriget 1870–71 så deltar Nietzsche som sjukvårdare i den preussiska armén, men hans deltagande i den militärakampanjen blir kort - då han ådrar sig både dysenteri och difteri. Hur som helst, lär Nietzsche senare i förakt ha föreslagit en kur åt de nationalistiska och segerrusiga tyskarna - att de istället för att kriga borde avtyska sig och bli goda européer.

I januari 1871 ansöker Nietzsche om att få bli professor i filosofi vid Basel universitetet och i november publicerar han sin första skrift, DIE GEBURT DER TRAGÖDIE AUS DEM GEIST DER MUSIK (Tragedins födelse).

I april 1873 publicerar Nietzsche en essä om David Strauss med titeln, UNZEITGEMÄSSE BETRACHTUNGEN I.
I maj börjar Nietzsche få problem med sina ögon - vilket gör att han börjar föreläsa utan stöd av nedskrivna noteringar eller kommentarer. I juli dikterar han klart, OM SANNING OCH LÖGN I EN ICKEMORALISK BETYDELSE och i november publicerar Nietzsche en essä om historia, UNZEITGEMÄSSE BETRACHTUNGEN II.

Under perioden mars-september 1874 påbörjar Nietzsche sitt arbete med UNZEITGEMÄSSE BETRACHTUNGEN III som handlar om 'Schopenhauer som utbildare'.

I mars 1875 skriver Nietzsche sin essä, VI FILOLOGER. På Juldagen samma år kollapsar han för första gången ihop på grund av sin hälsa, vilket leder till att Nietzsche i februari 1876 upphör helt med att föreläsa och ha klasser vid universitetet i Basel. I april besöker han Genev för att fria till Mathilde Trampedach, samma månad blir han även klar med UNZEITGEMÄSSE BETRACHTUNGEN IV som handlar om Wagner.

I januari 1884 bryter Nietzsche helt med sin syster Elisabeth, och när hon i maj 1885 gifter sig med Bernhard Förster, en framstående ledare för den tyska antisemitrörelsen - så skriver Nietzsche i ett brev till sin mor en cynisk kommentar, för att uppmärksamma händelsen: Utifrån min personliga smak så är en sådan agitator något omöjligt att ha nära bekantskap med,

1888 får Nietzsche sitt första offentliga erkännade som tänkare och filosof, då den dansk-judiska litteraturkritikern och forskaren Georg Brandes (1842-1927) - har en föreläsning om Nietzsche och hans filosofi vid universitetet i Köpenhamn. Något som inte uppskattas av hans judehatande syster.
Samma år i april flyttar Nietzsche till den italienska staden Turin och i maj påbörjar han sin skrift, DER FALL WAGNER (Fallet Wagner). Fallet Wagner blir klar i september och Nietzsche börjar direkt att skriva, DER ANTICHRIST (Antikrist).

I januari 1889 i Turin bryter Nietzsche ihop mentalt, man misstänker idag att det är pågrund av en tidig syfilis-infektion som han i sina unga år ådragit sig - man finner honom på gatan gråtandes, omfamnade och skyddande en häst som blivit piskad. Nietzsche eskorteras tillbaka till Basel av hans vän Overbeck, där han undersöks och läggs in på ett mentalsjukhus. Men hämtas sedan hem av hans familj. Han vårdades främst av sin mor, men när hon blir för gammal - tar hans syster Elisabeth Förster-Nietzsche över vården och vårdar honom i Weimar fram till hans död 25:e augusti 1900.

Han sista ord i livet är: Skjut antisemiterna!

normal

Citat

Det finns inga fakta bara tolkningar.

Konsten reser sitt huvud när religionen släpper sitt grepp.

Samvetskval är oanständigt.

Människan är ett rep spänt mellan vilddjuret och övermänniskan - ett rep över en avgrund.