Hem

Nihilism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150576, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi

Nihilismen förnekar objektiva värden och etiska normer. Enligt denna teori så defineras inga handlingar som goda eller onda.

Alias: nihilism

normal

Ordet Nihilism kommer från det latinska ordet ingenting och är en radikal gren av existentialism eller pessimism, som framhåller att livet inte har någon mening. Även om du försöker att uppnå dina värderingar, så kommer ditt liv ändå att sluta med ingenting. Nihilism har vissa likheter med fatalism.

I själva verket är nihilism mer radikal än fatalism, för att nihilister säger att livet inte bara kommer att sluta med ingenting utan med mindre än ingenting, eftersom livet bara består av en enda sak: smärta. Nietzsche (1844-1900) sägs ofta ha varit nihilist på grund av hans skepticism eller perspektivism och hans förkastning av den kristna moralen.

Nihilism är ofta refererat till när man pratar om hänsynslös förödelse utan någon egen vinning, en sorts aktivist-irrationalism.