Hem

Benedict Spinoza ( 1632 - 1677 ) Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1474, v6 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/spinoza_b.html
är Filosof
Start 1632
Slut 1677

Den holländsk-judiske filosofen Spinoza hävdade att det evigt goda finns i insikten att världen är en systematisk enhet och människan är fri

Alias: benedict spinoza, benedictus de spinoza och spinoza, benedict

normal

Den holländsk-judiske filosofen Spinoza försökte byggaupp ett tankesystem på bevis med geometrin som förebild. Han kom med sin metod fram till att det fins en enda substans, vilken är lika med världen och Gud. Till skillnad fran Descartes skilde han inte mellan ande och materia. Allt är ett. Världen finns i Substansen, det vill säga i Gud, menade han. Gud existerar i kraft av sig själv. Substansen är tänkande. Den är uttryck för Guds natur. Spinoza menade ocksaå att Gud styr världen genom naturlagarna. Han hade ett stoiskt oberördhetsideal, som han nådde fram till med sin geometriska bevismetod.


normal

Citat

Gud är orsaken till allt som finns, vilket finns i honom,

Naturen låter sig dock inte överträdas utan bevarar en fast och orubblig ordning.

Jag har inte strävat efter att skratt åt mänskliga handlingar, gråta över dem eller avsky dem utan efter att förstå dem.

Människor misstar sig om de tror sig vara fria.

Statens sanna mål är frihet.