Hem

Ethica Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649987, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Facklitteratur
Av Benedict Spinoza

Ethica är Spinozas huvudverk och ger uttryck åt hans rationalistiska tanke att förnuft och natur styrs identiskt (orsak/verkan)

Alias: ethica och ethica, geometrico demonstrata

normal

Ethica, Etik framställd efter den geometriska metoden är Spinozas huvudverk skriven i fem delar och avslutad av honom 1675, men utgiven först efter hans död.
Verket är format efter Euklides Element, med axiom och lärosatser.
Det handlar om andens natur och ursprung, Gud, känslornas natur och ursprung, förståndets makt och mänsklig frihet.
Ethica är ett drama om hur förnuftets ordning kan frigöra människan - kopplat till naturens ordning om orsak och verkan.