Hem

Henri Bergson Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 548821, v2 - Status: normal.
är Filosof

Universitetslärare i filosofi och författare.

Alias: bergson, henri och henri bergson

normal

Citat

När vi tänker oss detta nu som något som är på väg, existerar det ännu inte, och när vi tänker oss det som något existerande, är det redan förgånget.

Flodens rörelse är något annat än flodbädden, även om den måste anpassa sig efter dess slingrande lopp.

normal

Skrivit

Essai sur les données immédiates de la conscience -1889
Matière et mémoire -1896
L'Èvolution créatrice -1907
Les deux sources de la morale et de la religion -1932

normal

Henri Bergson (1859-1941) fick nobelpris i literatur 1927.
Han fick religiös inriktning på sitt tänkande på äldre dag.