Hem

Jean-Jacques Rousseau Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 521657, v2 - Status: normal.
är Filosof

En av 1700-talets mest inflytesrika europeiska tänkarna.

Alias: jean-jacques, jean-jacques rousseau, rousseau och rousseau, jean-jacques

normal

Citat

Människan föddes fri och är överallt i bojor.

Samhällsmänniskan lever ständigt utanför sig själv.

Frihet, jämlikhet, broderskap.

Människan är av naturen god och älskar rättvisa och ordning.

normal

Rousseau:s skrivna verk

1754 - Descours sur les origines et les fondements de l´inégalité parmi les hommes
1761 - La Nouvelle Héloïse
1762 - Émile, ou de l´éducation
1762 - Du Contrat social
1776-78 - Les Rêveries du promeneur solitaire
1782-89 - Confessions

normal

Rousseau var den förste västerländska filosof som hävdade att våra omdömen vör bygga på känsla snarare än förnuft.