Hem

Meng-Tzu ( 371 f.Kr. - 298 f.Kr. ) Filosof, Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654872, v3 - Status: normal.
är Filosof och Författare
Start 371 f.Kr.
Slut 298 f.Kr.

Meng-Tzu är konfucianismens främste skriftställare - verksam c:a 100 år efter Konfucius, samtida till Platon och Aristoteles

Alias: mencius, meng-tzu och meng zi

normal

Meng-Tzu, eller Mencius, är den som spred konfucianismens tankar.
Han var en politisk filosof som trodde på människans godhet. Hans grundidé var att om makthavarna levde som goda exempel och föredömen för folket så skulle idealstaten vara ett faktum. Folket skulle med andra ord ta efter sin härskare.

Välvilja var nyckelordet.