Hem

Auratolkning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4546, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: trollkärring
är Praktiserbart

Alla människor har ju olika färg, storlek på sina auror och varje människas aura har massvis att berätta b.la om tidigare liv och dyl.

Alias: auratydning

normal

Aura Color Chart

 • White - hyper, lots of energy
 • Red - physical energy
 • Harsh red - anger
 • Soft red - sensuous
 • Orange - friendly, open, approachable
 • Yellow - intellectual, thinking
 • Green - healthy, sensible, calm
 • Blue - reserved, calm, spiritual
 • Violet - focused, but not necessarily on reality, daydreaming
 • Purple - mix between red & blue, thinking of future
 • Pink - calm
 • Lime green - stressed, exciteable
 • Brown - could be A. healthy, calm person B. stressed, lots going on
 • Black - sheilding, hiding, stressed, scared

normal

Aurans färgkarta

 • Vit - Extrem, mycket energirik
 • Röd - Fysisk energi
 • Skarp röd - Ilska
 • Mjuk röd - sensuell
 • Orange - vänlig, öppen, annalkbar
 • Gul - intellektuell, tänkande
 • Grön - hälsosam, känslig, stilla
 • Blå - förbehållen, stilla, andlig
 • Violett - fokuserad, inte nödvändigtvis på verkligheten, dagdrömmande
 • Purpur - blandning mellan rött & blått, framtidstänkande
 • Rosa - stilla
 • Limegrön - stressad, hetsig
 • Brun - Kan vara antingen (A) en hälsosam, lugn person eller (B) En stressad person med mycket på gång.
 • Svart - Skyddande, gömmande, stressad, skrämd

normal

Tonskalan

4.0 ENTUSIASM
3.5 GLADLYNTHET
3.3 STARKT INTRESSE
3.0 KONSERVATISM
2.5 UTTRÅKNING
2.0 ANTAGONISM
1.8 SMÄRTA
1.5 VREDE
1.1 DOLD FIENTLIGHET
1.0 RÄDSLA
0.9 MEDLIDANDE
0.8 BLIDKANDE
0.5 SORG
0.05 APATI
0.00 DÖD

normal

Färgernas betydelse i våra energifält.

FYSISKT ENERGIFÄLT:
Den röda (baschakra) färgen har som energimönster: Kraft, engagemang, impulsivitet och agerande.
Den oranga (navelchakra) färgen har som energimönster: Motivation, vilja, lust och skapande.
Den gula (solarplexuschakra) färgen har som energimönster: Sökande, förändringar och medvetenhet.

De här tre färgerna tillsammans visar på vår grundtrygghet och är de färgerna som skapar vårt arbetsmönster, vår lust till att förverkliga oss genom ett uttryckande som ett arbete är.

EMOTIONELLT ENERGIFÄLT:
Den gröna (hjärtchakra) färgen har som energimönster: Kärlek, gemenskap, känsla, inlevelse och varande.
Det är den här färgen som skapar vårt kärleksmönster.

MENTALT ENERGIFÄLT:
Den blå (halschakra) färgen har som energimönster: Kommunikation och gemenskap, samt utlevelse.
Den lila (pannchakra) färgen har som energimönster: Sökande, andlig medvetenhet och visioner.
Den vita (kronchakra) färgen har som energimönster:
Drömmar/annan tankevärld, ett annat högre medvetande.

De här färgerna tillsammans skapar våra ambitioner och drömmar för vår framtid, de här energierna är även vår kontakt utåt.

normal

Aurans Färger

RÖD
Den röda färgen står för kraft, dominans, inriktning, målmedvetenhet, trygghet och familjebestyr.

En röd person har ofta ledaregenskaper, ett aktivt leverne, drivande kraft, behov av fysisk aktivitet, sexuell energi. Han /hon är ockxå praktiskt kreativ, modig, realistiskt, viljestark, ambitiös och grundad.

Röda personer möts med respekt, är beslutsamma, övertygande och starka.

För mycket rött: aggressivitet, ilska, irritation, makt, frustration, värk och trötthet.

Rött kan också ses förknippat med sex.

ORANGE
Den orange färgen står för kreativitet, impulser, uppfinningsrikedom, längtan, förverkliganden och passion.

En orange person är ofta skapande, kreativ, en äventyrare, målmedveten, idérik, viljestark, mentalt aktiv, levnadsglad, njutande, visionär och självfokuserad.

För mycket orange: egoism, rädsla, okoncentration.

GUL
Den gula färgen står för självet, idéer, studier, utveckling, socialt aktiv, spontanitet, uttryckande, visar även på självkänsla

En gul person är ofta glad, positiv, lekfull, utåtriktad, varmhjärtad, en tänkare, en inspiratör, fantasifull, underhållare, generös, sympatisk.

Gula personer är medvetna om sig själv och kan hävda sin rätt.

För mycket gult: kontrollbehov.

MÖRKGUL
En mörkgul person är ofta analytisk, logisk, ärlig, strukturerad, konkret och ordningsam.

GRÖN
Den gröna färgen står för kärlek, healingkraft, ömhet, sensitivitet, gemenskap.

En grön person är ofta harmonisk, empatisk, social, lugn, omhändertagande, ansvarstagande, kärleksfull, en bra organisatör och kommunikatör (lärare, läkare). Har en inre styrka och en helande förmåga.

Gröna personer är starka i kärlekens namn, stark i relationer, gemenskap och har ett lugn och ro.

För mycket grönt: för snäll, risk för mesighet.

BLÅ
Den blå färgen står för kommunikation, socialt behov, utåtriktad, närvaro, intelligens, insikter och identitet (jaget).

En blå person är ofta känslig, försiktig, hjälpsam, stillsam, fridfull, osjälvisk, stöttande, någon att lita på som ofta ställer upp och sätter andra i första rum.

Blå personer når andra och är duktiga på kommunikation och få andra att lyssna.

För mycket blått: svårt att stanna upp och lyssna till sej själv, lätt att bli styrd.

INDIGO
Den indigo färgen står för andlig filosofi, tänkande, lyhördhet, visioner, andlig gemenskap, nytänkande, andligt medvetande, uttryckande, sökande, visioner och drömmar.

En indigo person är ofta intuitiv, en drömmare, medveten, själslig. Har djupa inre känslor. Tar sig tid för sig själv och lyssnar inåt.

Indigo personer utvecklar sig och sin andlighet och ser sin egen inre sanning.

För mycket indigo: för mycket visioner/illusioner.

VIOLETT/LILA
Den Violett/lila färgen står för livsåskådning, funderingar, andlig harmoni, sensitivitet och drömmande tillvaro.

En violett/lila person är ofta En andlig visionär, djup, karismatisk, mjuk, eterisk, en teoretiker och en dagdrömmare. Har en andlig medvetenhet.

Violett/lila personer utvecklar sin andlighet, mediterar och lyssnar på sin intuition.

För mycket lila: svävande ambitioner och drömmar.

ROSA
Den rosa färgen står för förälskelse, kontakt med andeväsen, andliga guider och avlidna, eller öppna upp din medialitet och universell kärlek.

En rosa person är ofta kärleksfull, andlig, fredlig och vill väl.

VIT
Den vita färgen står för andlighet, klarhet, mirakel och flyt i livet samt ljus och öppenhet.

Vita personer omvänder energier, skapar nytt, tillför extra energier och är öppena för förändringar.

MAGENTA
Magenta är färgen om du vill söka erfarenheter och utveckling, minnen av tidigare liv.

GRÅ
Den grå färgen står för att energin för tillfället är tömd och det område i livet som du ska uppmärksamma mest.

Grå personer är neutrala, hämtar andan, glider med, slippa ansvar, avvaktar, inte synas.

Grått visar på vana och tristess (det är kanske så att vi hela tiden behöver stimulans och motstånd för att vara alerta).

SVART
Svart visar på alla färger samlat i ett vilket kan ge mycket kraft men i auran visar det på tomhet, mörker och rädsla.

Den svarta färgen innebär osynliga och dämpade energier. En svart person flyter på och är en yta med skydd till den de är, slår ner på takten. Svarta personer orkar inte med för mycket energi.

GULD
Guld är en ren positiv färg som visar på beskydd, gudomlig kontakt och mirakler in i livet.

SILVER
Silver är en annan ren energi som kan visa på kontakter bl. a annat med andra livsformer.

TURKOS
Turkos är en färg som visar på andlig utveckling i olika former, ex vis sökande och utveckling av sin andliga identitet. Ofta kommer turkost in i auran när vi söker vår andliga identitet, det kan också innebära en period av lätt turbulens.

normal

Auratolkning - alla färger har sin plats!!

Energifälten, som vi kallar aura, är alltid i rörelse dess färger och storlek förändras i förhållande till hur vi mår och känner oss. Om man träffar någon man tycker mycket om utvidgas auran och man känner sig glad och bra till mods, träffar man istället någon som man tycker illa om så drar auran ihop sig och man känner sig illa till mods. Man kan känna att den man tycker illa om kryper under skinnet på en och det är precis vad som händer.

Auran avspeglar vår personlighet, våra kvaliteter, hur vi mår och vilka möjligheter vi har. Färgerna kan skifta lite från person till person och kan också tolkas olika men grundtemat i aurans sammansättning är alltid den samma.

Inget är en slump... så den färg som visar sig omkring dig är den starkaste energin som du har med dig just nu oavsett om du vill eller inte. Det är den färg, den vibration som visar på din utvecklingsfas.

Kom ihåg att alla färgerna är rätt, sedan är det upp till dig om du väljer att tillföra dig den energin som finns i varje färg, om du behöver den energin eller om du vill in i en mer harmonisk.

Klara, rena och täta färger i auran tyder på att man mår bra och är frisk. Lycka skapar rörelse och ger en lätt glansig effekt, om man är kär så får den en färg av ametist och rosenkvartsfärg.

Svaga och tunna färger visar att det är någonting som är fel t.ex. sjukdom. Sorgsenhet gör också att aurans färger blir svagare och kanske till och med gråblaskiga. Drömmande människor har ofta en svag aura eftersom att de är inte så jordade fysiskt se baschakrat, de står så att säga inte med bägge benen på jorden och det bidrar till att färgerna blir svagare.

Allt som vi gör och är med om påverkar hur färgerna i auran ser ut men de flesta färgförändringarna som sker i auran beror på inre förändringar. De visar att en energi i kroppen ökar, minskar eller att den är blockerad. Till och med den mat vi äter påverkar aurans färger, mat som är förpackad, innesluten eller lagrad innehåller ingen energi och bidrar till att göra auran tunn och blek. Fisk eller kött däremot innehåller mycket energi och bidrar till att auran blir tätare och får klarare färger. Grått och brunt är de vanligast missfärgningarna i auran, var i auran missfärgningen sitter motsvara problemets nivå, missfärgningarna står också i relation till chakrana.

Auran har precis som regnbågen sju stycken färger eller lager och varje färg motsvara en viss mänsklig funktion. De här sju färgerna motsvarar i sin tur de sju chakrana:

1. Först så har vi den vita färgen som ligger närmast vår fysiska kropp och den omger allt levande i vår värld.

2. Sedan så har vi den röda färgen som har med våra känslor och vår sexualitet att göra. Den hör också starkt ihop med vår fysiska kropp och är den färg som vibrerar med lägst frekvens.

3. Den tredje färgen är orange och den betecknar allt som sker i vår verksamma liv den rymmer vår livsenergi.

4. Våra emotioner ryms även i den gula färgen.

5. Den gröna färgen representerar vårt ego, vår personlighet och vår förmåga att tänka. Grönt är balansens färg.

6. Den sjätte färgen är blå och står för vår vilja och motivation.

7. Den sista färgen är indigo och den här färgen representerar vårt andliga jag, vår identitet och det eviga inom oss.

Även om alla de här färgerna finns i en persons aura så är det en eller två färger som är mer dominanta än de andra i olika tidpunkter i våra liv. Under barndomen och fram till puberteten är det rött och orange som dominerar i auran, vid cirka tolv års ålder är det gult som börjar att ta överhanden, och från omkring 24 till 48 märks grönt och turkos mer, vilket visar på balans och god hälsa. Blått, violett och indigo blir allt mer dominerande efter 48 års ålder. Indigo är de starkaste färgen efter 72 års ålder och den tyder på att det är dags att börja att släppa taget och att det är dags för den nya generationen att ta vid. Idealiskt är det när alla färger är i rörelse in och igenom de olika lagren i auran, om det är så visar det på balans. De här indelningarna är mycket generella, varje människa har sin egna, personliga aura och färgerna ändras hela tiden.

Lev livet färgglatt, visa upp din färgstarka personlighet. Varje färg har sitt symbolvärde, sin identitet som vi kan tolka som en grund och sen till var på kroppen vi har de färgerna. Om vi ex vis har vitt där det ska vara rött så är det en total obalans eller om det är lila där det ska vara gult så visar det på ett annat mönster än det som egentligen ska vara det rätta. Färgerna har sin plats på kroppen och när de inte är rätt så bildas nya mönster eller begräsningar. Fortfarande har vi inte träffat på någon som har haft alla chakras i rätt färg rakt igenom utan alla har vi våra begränsningar.

I solens strålar finns hela Prismafältet, detsamma som är i regnbågens som enbart visar på solstrålarna genom vatten. Vi är ljusvarelser uppbyggda av 65% vatten, så när solen skiner på oss skiner vi som regnbågen och det är uppdelat i 7 färger som nämnt innan: rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och lila. För att dina färger ska komma fram behöver du ljus att lysa upp och vatten för att tillföra energiflöde.

Var noga med ljuset omkring dig, en vanlig lampa kan störa ditt energifält och ta av dig ditt färgspektra istället för att lysa upp, nu finns det alternativa lampor (Wendels Biolight) som har samma energifrekvens som solen vilket ger dina färger den lyster som de behöver. Om du någon gång sett dig i spegeln inomhus, tyckt att det varit okey, gått ut och funnit att du inte alls såg ut på det sättet som du upplevde i det konstgjorda ljuset, tänk då hur själens ljus ser ut av att vara inne i det ljuset. Var gärna ute minst 1/2 timme per dag för att få till dig det livgivande ljuset.