Hem

Aura-soma Helande

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526334, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: uskan70
är Upplevbart , Trobart och Helande

Ett healingsystem baserat på färger, örter och kristallenergier, som består av flaskor i olik färgkombinatiner.

Alias: aura-soma

normal

Aura-Soma skapades av engelskan Vicky Wall, som föddes 1918 och dog 1991. Från tidig barndom kunde hon see färgerna i människans aura. Från sin far fick hon kunskaper om örtmedicin och arbetade som naturapotekare till mitten av 1970-talet då hon på grund av sjukdom fick dra sig tillbaka. Hon blev samtidig också blind. Hon började nu att skapa olika produkter genom att blanda örter, essenser och naturfärger. En natt i mitten av 90-talet fick hon genom sitt högre jag hjälp av att blanda vissa färgkombinationer. Dessa vackra färger visade sig ha stora helande förmågor. Vickys livsverk Aura-Soma var fött.

Ordet Aura står för det skikt av färger, vibratiner och medvetande, som omger och genomtränger den fysiska kroppen. Soma kommer från grekiskan och betyder kropp. Det är sanskrit för levande energi.
Innehållet i flaskorna är också levande energi. Genom att tillföra dessa färger/energier återställs balansen i våra aura. Aura-Soma ger en mycket djup och omfattande behandling av de orsaker som psykiska och fysiska symtom är ett uttryck för. Helandet av dessa obalanser och djupa sår gör att kontakten med vårt högre medvetande, själen, underlättas, vilket är det grundläggande syftet med Aura-Soma.
Det finns också 15st Pomanders och 15st Quintessenser som är speciellt tillverkade för att balansera auran.
Aura-Soma balanserar oss på 4 nivåer: fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt.

Vid en läsning väljer du ut fyra av de 102 färgkombinationer som du attraheras mest av. Valet som styrs av ditt högre medvetande speglar det du behöver arbeta med och var du befinner dig just nu. Du får även fram din själsenergi och dina energier i framtiden, det du strävar efter att nå. Terapeuten tolkar sedan dina flaskval och ni kommer tillsammans fram till vilken flaska som skall avnändas att smörja på kroppen. Som kompliment kan du nu välja färg på din pomander som används i auran.

Texten är tagen från ett reklamblad som jag hittat.