Hem

Fält

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472965, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: varghund

Inom fysiken en uppsättning reella funktioner på koordinatrummet som vid varje enskilt tillfälle kan beskriva egenskaperna för vissa system.

Alias: fält och fältet