Hem

Koffein Stimulantia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152985, v2 - Status: befäst.
är en sorts Stimulantia
kan vara en del av Te och Kaffe

Koffein är ett centralstimulerande medel som i måttliga doser påverkar centrala nervsystemet på ett positivt sätt.

Alias: koffein

normal

Koffein har blivit en viktig del av mångas vardag. Det är framförallt på morgonen som koffeinets uppiggande effekter kommer till nytta.Varför är då koffein uppiggande?

Koffein är ett centralstimulerande medel som i måttliga doser påverkar centrala nervsystemet på ett positivt sätt. Vad gäller te, förekommer ibland ordet tein, som dock bara är ett annat ord för koffein.

I smådoser (mindre än 0,4g) har koffein följande positiva egenskaper:

- Motverkar slöhet och sömnbehov. Koncentration och reaktionsförmåga förbättras.

- Ökar musklernas prestationsförmåga och hjärtats pumpkapacitet.

- Främjar matsmältningen.

I för höga doser (mer än 0,4g) kan koffein orsaka följande besvär:

- Orsaka oro, nervositet och irritation i kroppen.

- Muskelskakningar, kramper och hjärtklappning.

- Öka magsyraproduktionen

normal

Koffeinmängd i olika drycker


Bryggkaffe150 mg
Snabbkaffe82 mg
Koffeinfritt kaffe2 mg
Espresso (0,3 dl)71 mg
Dubbel espresso (0,6 dl)142 mg
Te50 mg
Varm choklad8 mg
Coca-Cola light (33cl)50 mg
Coca-Cola45 mg
Pepsi (33cl)37 mg
Red Bull, energidryck80 mg

Källa: K. DesMaisons, Potatoes Not Prozac

normal

CAS-nr: 58-08-2
Summaformel: C8H10N4O2
Molekylmassa: 194,2 g/mol
IUPAC: 3,5-dioxabicyklo-2,4,7,9-tetraaza-2,4,9-"trimetylbicyklo"[4.3.0]non-9-en
Trivialnamn: koffein


Fribas/grundform -

Smältpunkt (°C): 238 -
Kokpunkt (°C): - -
Övrigt: Koffein är ett vitt kristallint och ljuskänsligt ämne. 1-5 gram löser sig i 100 ml vatten vid 23 °C, medan 1 gram löser sig i 5 ml vatten vid 90 °C. Koffeinbasen absorberas såpass bra som bas att det inte är nödvändigt att konvertera det till dess salt för att uppnå önskad effekt.
Administrering: Peroralt intag är att föredra. -

Syntes:
Metylering av xantin medelst exempelvis (1) dimetylsulfat, (2) metyljodid eller (3) reduktiv aminering med formaldehyd följt av reduktion med aluminiumamalgam eller natriumcyanoborhydrid, alternativt natriumborhydrid.
Referenser:
Fischer. Ach,Ber. 28, 2473, 3135 (1895)
Grepner, Kreps, J. Gen. Chem. USSR 16, 179 (1946)
Bredereck et al., Ber. 83, 201 (1950)

Toxicitet:
Koffein kan anses vara harmlöst. Ingen känd toxicitet även vid långtidsbruk. Stor marginal mellan effektiv och dödlig dos. LD50 oralt i råttor för koffein är 200 mg/kg.
Referenser:
-
Förekomst:
Naturligt i bl.a. kaffe (Coffea arabica), te (Camellia sinensis) kakao (Theobroma cacao) och kolanöten (Cola nitida). Finns även i en rad läsksorter där Coca-Cola och JoltCola är de mest kända. Koffein kan även köpas receptfritt på Apoteket i 100 mg-tabletter.
Referenser:
-
Farmakologi:
Koffein är en stimulant. Dess huvudsakliga effekter kommer av att det är en adenosinreceptorantagonist. Adenosin är en hämmande neuromodulator bl.a. inblandad i sömn. Koffeins effekter beror även på att det hämmar metabolismen av cAMP (cykliskt adenosinmonofosfat), en viktig second messenger, då det hämmar enzymet fosfodiesteras. Denna effekt har dock ringa betydelse vid normaldoser. Koffein kan ge abstinensbesvär efter en tids bruk, vilket bl.a. kan härledas till uppreglering av adenosinreceptorerna.
Referenser:
B. B. Fredholm et al., Pharmacol. Rev. 51, 83 (1999)
T. Porkka-Heiskanen et al., Science 276, 1265 (1997)
D. D. Tang-Liu et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 224, 180 (1983)

Terapeutiska anvädningsområden:
Används mot huvudvärk tillsammans med exempelvis O-acetylsalicylsyra. Koffein är blodkärlskontraherande.
Referenser:
-
Dosering (fribas):
Minsta aktiv dos: 100 mg
Liten dos: -
Stark dos: -
Överdos: