Hem

Samtal med Gud, bok 3 Bok

En ovanlig dialog, bok 3

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151076, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Bok
Publicerad år 2000
ISBN 9177093631
sidantal 348
Av Neale Donald Walsch och Neale Donald Walsh
Publicerad av Egmont Richter

Detta är den tredje boken av tre där Neale Walsch skriver ner Guds ord. Den här behandlar sanningarna om universum och alltet.

Alias: conversation witch god 3

normal

Baksidan

Dialogen växer

Du är alltid en del av Gud, eftersom du aldrig är skild från Gud. Detta är sanningen om ditt väsen. Vi är hela. Så nu vet du hela sanningen. Denna sanning har varit föda för den hungrande själen. Ta och ät av den. Världen har törstat efter denna glädje. Ta och drick av den. Gör detta i åminnelse av mig. För sanningen är Guds kött, och glädjen är Guds blod, och Gud är kärlek.

Sanning.
Glädje.
Kärlek.

Dessa tre är sinsemellan utbytbara. Det ena leder till det andra, och det spelar ingen roll i vilken ordning de uppenbarar sig. Alla leder de till mig. Alla är de jag. Och därför avslutar jag denna dialog som den började. Som i livet självt fullbordas cirkeln. Du har fått sanning här. Du har fått glädje. Du har fått kärlek. Du har fått alla svar till livets största mysterier här. NU är det bara en fråga som återstår. Det är den fråga som vi började med. Frågan är inte till vilka jag talar, utan vilka som lyssnar?