Hem

Meditationer om karma Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 651194, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Meditation och Karma
ISBN 91-514-0319-6
sidantal 174
Av Paul Brunton
Publicerad av Larson Förlag

Vägledning om karma, lagen om orsak och verkan av filosofen Paul Brunton

Alias: meditationer om karma och meditation om karma

normal

Texterna är hämtade från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.
Paul Bruntons böcker har gått ut i miljonupplagor och läses över hela världen.

Ur innehållet:

”Så snart du har insett innebörden av karmas lag, och tagit den till ditt hjärta, kommer du inte längre att skada någon med vilja. Helt enkelt därför att du inte vill skada dig själv.”

”Någon gång, någonstans och på något sätt kommer våra handlingar att reflekteras tillbaka till oss. Ingen handling är därför avslutad.”

”Människor borde upplysas om att orsak och verkan är lika naturliga företeelser inom den moraliska sfären som inom den vetenskapliga

”Karmas räckvidd kan inte vara begränsad till större och viktigare händelser, men inte omfatta de mindre. Karma måste vara närvarande överallt, eller också inte alls.”

”Människor suckar över sitt olyckliga förflutna och har ångest över att det gjorda inte kan göras ogjort. Men varför tänker de inte på att göra något åt den olyckliga framtid som de just nu är i färd med att skapa.”

”Nuet har sin rot i det förgångna och framtiden avgörs här och nu.”

”Framtidens etik och moral kommer att grundas i en rationell förståelse av karma, lagen om personligt ansvar. Detta kommer att leda till hänsyn och återhållsamhet i människors uppträdande.”

I inledningen säger Paul Cash bland annat:

”Återkommande tankar och känslor, liksom upprepade handlingar, skapar tendenser i vårt medvetande vilka i sin tur utvecklas till vanor. Dessa vanor tar över och styr våra liv och färgar vår livsuppfattning.

Läran om karma handlar endast i andra hand om konsekvenser, endast i andra hand om att vi måste skörda vad vi sår, endast i andra hand om varför våra liv har blivit som de är.

Den handlar först och främst om orsaker, om vår makt att välja. Den inspirerar oss att utöva vår frihet så att vi får skörda det vi önskar, att utveckla det vi anser att världen mest behöver: omtanke, kärlek.
Karmas lag handlar alltså inte om hämnd utan om att vi ska lära och utvecklas av gjorda misstag.

Om vi önskar leva i en bättre värld måste var och en av oss bidra till att den visionen förverkligas. Karma handlar om medvetna handlingar – långt innan dess handlingars konsekvenser visar sig i sinnevärlden. I ett ännu tidigare skede handlar det om tankar och känslor som manifesteras i dessa handlingar.

Bästa sättet att påverka vår karma är inte genom bön utan genom att förändra vårt sätt att tänka. Ju mer vi ändrar våra tankar och känslor till det bättre, desto angenämare kommer också våra yttre livsbetingelser att bli.

De val vi gör idag befäster eller förändrar inriktningen av våra liv. Karma fängslar oss inte. Tvärtom. Karma är en garant för vår frihet att välja väg och öde

Kapitel:

1. Vad är karma
2. Hur karma arbetar
3. Nådens under
4. Ny och bättre karma
5. Karma och upplysningen